Seminarium i Uddevalla - Besjälade platser och livskraft i Uddevalla

Senast ändrad: 26 april 2024
Deltagare på CNV:s seminarium i Uddevalla 2009

Bohusläns museum och dess satellit Skalbanksmuseet var arenan för CNV:s tredje seminarium i serien Visa natur – naturvägledningens möjligheter och utmaningar.

Den 5 november samlades 61 naturvägledare Uddevalla i annalkande vinterväder. Här fanns ideella föreningar, museer, privata företag, myndigheter och andra organisationer representerade. Såväl natur- som kultursektorerna hade folk på plats och bland deltagarna fanns också fyra personer från Norge. Från Nordens Ark kom hela fem personer. Seminariet arrangerades i samarbete med Bohusläns museum och Västkuststiftelsen.

Jenny Sanderöd från Västkuststiftelsen och Jan Uddén från Bohusläns museum hälsade välkomna till regionen och berättade om sina verksamheter med naturvägledning. Anders Arnell och Per Sonnvik presenterade en resa i naturvägledningens värld med utgångspunkt från rapporten Naturvägledning i Sverige.

Tre inspiratörer bidrog med sina perspektiv före lunch.

Stefan von Bothmerfrån Kosters trädgårdarvisade hur olika ”rum” i utomhusmiljön – inklusive museets tegelvägg – kan ges en själ och ett innehåll som ger varje deltagare kontakt med platsen. Stefan gav också tips på hur man kan ta plats på scenen utan att stå i vägen för deltagarnas upplevelser. Läs Stefans tips längre ner på sidan. Kosters trädgårdar

Eva-Lena Larsson från Göteborgs botaniska trädgård berättade under temat ”Livskraft från naturen” om satsningen Gröna Rehab och hur man där arbetar med natur och trädgård. Hon gav en mängd väl underbyggda argument för varför natur och trädgård är bra för människors hälsa och välbefinnande.
Läs om Gröna Rehab här                  

Miki Dedijer som har startat Svenska vildmarksskolan på Orreviks gård i Bokenäset funderade över vad naturfolk har att säga oss om naturvägledning. Deltagarna fick reflektera över tacksamhet, berättelser, naturen som lärare och att lära av sina förfäder. En av Mikis förebilder är Jon Young som driver Wilderness Awareness School i USA.

Efter lunch åkte hela sällskapet lokalbuss till de världsunika Skalbankarna i Uddevalla som var arena för vår workshop. Uppdraget var att diskutera hur man kan arrangera bra naturvägledning utifrån den plats man befann sig. Det varierade området erbjöd många olika typer av platser, från utsikten över det istidsformade landskapet till den extrema närnaturen vid busshållplats och industriområde.  Många kreativa förslag kom fram i diskussionen, till exempel att låta två guider med olika kompetens ställa frågor till varandra, att vandra i en bäckdal och fantisera om olika element i landskapet, utnyttja de naturliga amfiteatrar som finns i området och att ha skyltar på stan om att det faktiskt finns natur i närheten.

Läs om Skalbankarna och Skalbanksmuseet här

Slutdiskussionen handlade om hur man kan ge naturvägledningen ett rejält lyft i samhället. Förslag som togs upp var bland annat samarbete kring marknadsföring av aktiviteter (vilket redan sker på många håll i västsverige), fortbildning av guider, aktiviteter med grupper som ändå är utomhus, till exempel seglare, samarbete med regionala trafikbolag, naturslinga vid järnvägsknutar där man ofta har väntetid, ny teknik som geocaching och annat, samarbete med lokala näringslivet, att använda lokalbefolkningens kunskaper.

På kvällen stannade cirka 25 deltagare kvar på middag på restaurang Kajkanten på museet och fick sedan en initierad och levande guidning i delar av museet av Jan Uddén, som arbetar som museiekolog på Bohusläns museum.

 

Stefans tips

Ta platsen och gruppen i besittning

• Närvaro (se till att du får den)
• Våga ta platsen i besittning
• Våga ta gruppen i besittning
• Fundera på ditt förhållande till fakta och fantasi

Låt deltagarna använda flera sinnen
• Låt dom komma nära
• Ta dig tid att tänka tvärtom

Rösten och berättandet
• Var ligger ditt fokus? På dig? På gruppen? På platsen?
• Träna berättarteknik (ger dig ett ökat livsutrymme!)
• Våga slipa dina diamanter!
• Våga stå på scen. OCH kom ihåg att kliva ner från den, så att du inte står i vägen för upplevelsen!

 

Från deltagarnas utvärderingar:

”Att få träffa så många inspirerande människor från olika företag och organisationer i omväxlande inne- och uteaktiviteter. Mycket intressanta föredrag och berättelser av inspiratörernas olika arbetsfält och hur man kan jobba med naturen på olika sätt. Trevlig avslutning på kvällen med middag och guidning. Många skratt!”

”Bra inspiratörer! Intressanta föredrag. Träffa andra människor med liknande tankar om naturvägledning men med olika utgångspunkter och inriktningar. Intressant att få höra om naturvägledningens status på riksplanet, certifiering och vad som händer i stort.”

”Omväxling inne/ute. Stefan von Bothmers roliga inspiration. Eva-Lena Larsson suveränt bra berättare i ett mycket angeläget ämne. Uppsluppen stämning som bidrog till att man gärna tog kontakt med folk. Man fick tips på hur man skulle kunna ändra både sitt eget agerande och kretsens utbud. Jan Uddéns engagemang och handfasta ledning av arbetsgrupperna.”


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv