Dokumentation från seminarium 2012 om ny teknik för naturvägledning

Senast ändrad: 26 januari 2024
CNV:s seminarium 2012 om digital teknik för naturvägledning

2012 höll CNV ett seminarium i Stockholm om ny teknik för naturvägledning "Ny teknik för naturvägledning - applikationer och vevlådor"

Seminariet ägde rum på Norra Latin i centrala Stockholm. 85 personer från större delen av landet deltog.

Du kan ta del av föreläsningarna genom att se och lyssna på inspelade presentationer. Vi ber om ursäkt för att ljudinspelningen har störningar. Föreläsarnas ppt-presentationer syns parallellt för alla föreläsare, förutom för Emil Nilsson (då hans presentation är i flash-format). Det finns även en skriftlig sammanfattning av varje presentation att ta del av.


Välkomna och introduktion

Eva Sandberg och Per Sonnvik från CNV hälsade välkomna och berättade kort om naturvägledning och dagens program. Se presentationen här.


QR-koder och HTML ersatte appen

Arbetet med Uppsalas Linnéstigar där tankar om att bygga en applikation ersattes av andra lösningar. Emil Nilsson, Biotopia och Uppsala kommun. Se den inspelade presentationen här, bilderna till presentationen här och en skriftlig sammanfattning här.


Ny form och teknik för naturvägledning i Hamra nationalpark

Med ny form och teknik för naturvägledning i Hamra nationalpark inom ramen för det nationella projektet med ny identitet för Sveriges nationalparker. Rie Stagegård, Länsstyrelsen i Gävleborg. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här.


Vi ska inte bygga en app - vi ska få människor att komma ut i naturen

I vår lanseras naturguider på webben och i mobilen för Norrköpings kommun och Tyresta nationalpark baserade på plattformen Naturkartan. Emil Hellström, Laventura. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här


Naturtipset – Upplandsstiftelsens applikation

Tankar och erfarenheter utifrån ett pågående projekt. Emelie Runfeldt och Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här.

Efter dessa föreläsningar fanns det under en halvtimme möjlighet att sprida sig till olika delar i lokalen för att möta de olika föreläsarna för att diskutera och fråga mer.

Lunch

Presentation av CNV:s webbsidor om ny teknik för naturvägledning

Per Sonnvik visade en översikt över CNV:s webbsidor om ny teknik, appar och tekniktips. Se den skriftliga översikten som deltagarna fick här.

 

Ny teknik för utställningar - allmänna tekniktrender i utställningssektorn.

Stefan Johansson från Riksutställningar berättade om trender som 2012 var tydliga i utställningar och en analys av hur de fungerar. Han berättade även om tips som kan vara bra att tänka på om en teknisk innovation ska introduceras. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här.


Laterna Guide - gratis mobilguide som inte kräver täckning

En norsk svensk nyutvecklad mobilguide som bygger på wi-fi och är gratis att använda. Den kräver inte mobiltelefontäckning. Anette Rattfelt, Laterna Vox. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här.


Men hur berättar vi då? Om texter att lyssna till.
Den nya tekniken ställer också nya krav på de texter vi skriver. Thomas Öberg, Natur i Norr. Se den inspelade presentationen här, ppt-presentationen här och en skriftlig sammanfattning här


Spanarna avrundar dagen

Fyra spanare från publiken reflekterade över seminariet och teknikanvändning för naturvägledning i framtiden.

Efter dessa föreläsningar fanns det under en timme möjlighet till mingel och diskussion med föreläsarna och de andra deltagarna.

Deltagarna uppmuntrades avslutningsvis att lämna en kort skriftlig reflektion av seminariet, antingen på baksidan av namnlappen eller på CNV:s Twitter-sida samt att fylla i en traditionell utvärdering. 

De korta reflektionerna visar på att deltagarna tyckte att seminariet var givande, inspirerande och att de ser möjligheter inom området. Fyrtio deltagare fyllde i den skriftliga enkäten.  Deltagarna uppskattade bredden och de olika infallsvinklar som dagen bjudit. Många önskade sig ett uppföljande seminarium om ett år med fler exempel på utvärdering av pågående projekt. Flera uppskattade seminariets lokalisering och tid vilken möjliggjorde för deltagare från mellansverige att resa till Stockholm och delta över dagen. Seminariet som helhet fick 4.5 av 5 i betyg.

Några kommentarer:

Vad var bra?

  • Seminariet gav en mycket god översikt. Många goda råd från kunniga och erfarna proffs!
  • En överblick över teknikutvecklingen och fallgropar, idéer. Möjlighet till samtal med föreläsarna.

Kommande seminarier?

  • Vilka av alla tekniska hjälpmedel har gått bäst att anpassa till resp verksamhet? Kostnader, tillgänglighet, användarvänligt? Har man lyckats med syftet att intressera fler för naturen.

Namnlappar med reflektioner


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv