Storytelling för naturvägledare

Senast ändrad: 29 januari 2024
Gruppfoto.

16 – 17 november 2017 höll CNV en workshop i storytelling, muntligt berättande, för naturvägledare. Workshopen gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet och leddes av Ida Junker och Tomas Carlsson från Fabula storytelling. Det var CNV:s första evenemang med denna inriktning.

Under två dagar (lunch till lunch) ledde Ida och Tomas oss genom ett flöde av teori och praktiska övningar. Med hjälp av egna och traditionella, ofta välkända, berättelser, folksagor och sägner, lärde vi oss att memorera, utveckla och göra en berättelse till vår egen. Vi fick tekniker för att minnas, brodera ut, skapa olika stämningar och bilder i våra egna och publikens medvetande.

På torsdagskvällen, efter stängningsdags, CNV-workshop Storytelling för naturvägledare 2017 Foto: Lena Malmström CNVhade vi museet för oss själva(!). Vi samlades i utställningen Djur i Sverige och, bland vargar och älgar, harar och hackspettar, kunde den som ville dela sina egna berättelser under friare former. Under kvällen fick vi bland annat ta del av den fantastiska berättelsen om musslan Görel och öringen Örjan, om flickan som sökte lyckan vid världens ände och mycket annat.

Ida Junker fabula storytelling, CNVs workshop Storytelling för naturvägledare Foto: Lena Malmström, CNV

Workshopen blev uppskattad! Utvärderingen visar att deltagarna var mycket nöjda med Fabulas kursledning, liksom innehåll och upplägg, inte minst flödet mellan praktiska övningar (ofta i rörelse) och teori. Kunskaperna kommer att vara till nytta i deltagarnas verksamheter och man vill rekommendera workshopen till workshopen till andra. Det finns önskemål om en fortsättningskurs. (Blir det en sådan så ska vi på CNV se över möjligheten att ha flera rum för grupparbeten).

Ur innehållet

  • Berättelse och muntlighet: Refererande kontra bildskapande språk. Berättare-lyssnare-berättelse. Förhållande till andra konstarter och kommunikationsformer. Berättelsens grundstenar. Förhållande till text. Repertoar och anpassning till olika behov. Research och källor. Genrer. Sanning och lögn.
  • Berättarteknik: Bildskapande, konkretisering, minnesteknik, redigering, början och slut. Utforska och utvidga berättelsen. Repetera. Röst, replik, språk, kroppsspråk.
  • Framträdande: Självförtroende och mod. Berättarrollen. Kommunikation med lyssnarna, publiksituationer. Improvisation, spontanitet och disciplin. Berättarsituationen och berättarkultur. Praktisera och utvärdera. Lyssnandets konst.

 

Ur utvärderingen

”Jag förstod vilken kraft berättande kan ha och att vi inom oss redan kan detta!”

”Workshopen skulle kunna vara till nytta för många yrkeskategorier där man talar inför folk och har behov av att skapa större intresse för det man vill förmedla.”

(Särskilt bra med workshopen var) ”...den öppna, tillitsfulla stämning som kursledare och deltagare skapade tillsammans, och som gjorde att jag vågade ”släppa loss”.  Det var också bra att kursledarna har så lång erfarenhet – ingen frågeställning tycktes dem främmande och de kunde svara på och ge handfasta tips om deltagarnas egna frågor. ”  

”Att man fick öva och att man fick goda råd på vägen. Att utbildningen stegrade sig lite i svårighetsgrad, man kände sig trygg hela tiden även om man var lite ovan.”  

  • Läs alla svar på utvärderingen längst ner på sidan.

Stort tack till alla deltagare! För att ni var med på workshopen och för att ni gett så utförlig input till CNV i utvärderingarna – värdefullt!

Tack till Ida och Tomas på Fabula Storytelling!

Tack till Naturhistoriska museet för att vi fick vara hos er!

Storytelling för naturvägledare 2017 Foto: Lena Malmström, CNV

Fabulas litteraturtips

Några förslag på litteratur som kan vara till hjälp att hitta berättelser:

 

Allmänt, sägner, sagor etc.

af Klintberg, Bengt. Se t.ex.:

”Svenska folksägner” (finns nog bara på antikvariat)

”Råttan i Pizzan” mfl böcker om moderna sägner

 

Om sagor finns många böcker, både gamla och nyare

Den alldeles pinfärska ”Folksagan i Sverige” i tre band, från Carlssons förlag av Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt

 

Olika djurgrupper, några exempel

Svanberg, Ingvar. 2009: Groddjur och kräldjur i svensk folklig tradition. (Stockholm).

Svanberg har många fler om om olika djurgrupper och etnobiologi främst: ”Etnobiologi i Sverige” i tre band.

 

För berättande är annars Tillhagen mycket bra, då hans böcker innehåller många berättelser tex:

Tillhagen, C-H. 1985. Jaktskrock. (Falköping).

Tillhagen, C-H. 1978. Fåglarna i folktron. (Falköping).

 

En del särskilda böcker om tex träd eller olika djurmongrafier

Carlsson, Åke mfl. 2007. Gastekar och Väckefuror. (Västerås).

Björklöf, Sune. 2010. Björnen i markerna och kulturen. (Värnamo).

 

Från olika landsändar finns mycket lokalt och regionalt material i böcker och skrifter, några exempel från Närke, Västmanland eller Bergslagen

Dahlberg, Folke. 1952: Tiveden. (Stockholm).

Dahlberg, Folke. 1949: Vättern. (Stockholm).

Muntzing, Nils och Forsslund, Maja. (1943). Svenska sagor och sägner band 8, Sagor från Närke. (Stockholm).

Djurklou, Nils Gabriel 1978 (1860): Ur Nerikes folkspråk och folklif. Anteckningar utgifne till fornvänners ledning.

Nilsson, Sture. 1978. Sällsamheter i Närke. (Lund).

Sahlström, Gustaf. 1992. Några drag ur Lerbäcks historia (Kumla).

Lindstén C-A. 2001. En resa i tiden, från den stora smällen till Mosjömadonnan. (Örebro)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv