Metoder och verktyg för naturvägledning

Senast ändrad: 28 september 2023
En uppstoppad ren och några människor i inomhusmiljö. Foto.

Det finns många metoder och verktyg för naturvägledning. Alla handlar de om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen kunskap och relation till naturen och kulturlandskapet. Vanliga mål för naturvägledningsmetoder är en kombination av lärande och positiva upplevelser hos deltagaren och att stimulera deltagarens tankar.

Naturvägledning kan delas in i bemannad och obemannad, där guidning är den vanligaste metoden för bemannad naturvägledning. Obemannad naturvägledning är till exempel utställningar, stigar med naturvägledningsskyltar och audioguider. Naturvägledning i mobilen eller på nätet räknas också hit. 

Tio tips för naturvägledning – PARADIS UTE

Vill du inspirera andra till naturupplevelser? Här är en checklista för att skapa aktiviteter ute. Dessutom en lista med exempel på bra material för naturvägledning som kan användas i olika situationer. Till materialet PARADIS UTE.

Verktygslåda för dialog i landskapet

Ibland räcker inte zoom-mötet, mailkorrespondensen eller det traditionella mötesrummet till. Genom att flytta ut samtal till parken, skogen eller stranden kan naturen hjälpa till med dialogen. Särskilt när det handlar om platser i våra landskap förstås. Dialog ute - verktygslåda

Fler metoder och verktyg

På CNV:s webb kan du läsa mer om metoder och verktyg för:

Här nedan finner du information om andra metoder och verktyg för naturvägledning. Under rubriken "musik, teater och dikter" finns till exempel gott om tips på fina dikter som passar att använda i naturvägledarsammanhang. 

Utställningar

För naturum och museer är utställningen ofta huvudattraktion och till den kan man koppla guidning och programverksamhet. Det är också vanligt att utställningen som metod tillfälligt används för att sätta fokus på en viss fråga eller ett ämne.

Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. Förutom utställningar har många naturum också guidningar och naturstigar. Du kan ofta även få tips om utflyktsmål och vandringar.

Den mänskliga resan är en av utställningarna som visas på Naturhistoriska riksmuseet Stockholm. Det är ett av Sveriges största naturhistoriska museer, en forskningsinstitution med en av världens äldsta samlingar och det statliga ansvarsmuseet för naturhistoria. Sammanlagt finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Göteborgs naturhistoriska museum är ett av de större men både Uppsala och Lund har stora värdefulla samlingar. NAMSA är naturhistoriska museernas samarbetsorganisation.

De länsmuseer som finns i Sverige arbetar med att dokumentera, vårda och berätta om just sitt läns natur- och kulturarv. Sverige har även friluftsmuseer, där upplevelser förmedlas genom både utställnings- och programverksamhet. De ca 1900 hembygdföreningarna har omfattande utställnings- och programverksamhet kring bygdens lokala natur- och kulturliv.

Föreningen Forum för utställare är ett nätverk och en mötesplats för alla som sysslar med utställningar.

Som exempel på en tillfällig utställning kan nämnas att Stiftelsen för fritidsområden i Skåne (som förvaltas av Stiftelsen skånska landskap) tidigare har informerat om Skåneleden i en flyttbar upplevelsetunnel. Tunneln placerades på olika platser där folk vistades, till exempel på köpcentra och på festivaler. I tunneln förmedlades känslan av att vandra på leden med hjälp av fågelkvitter, markmaterial och bilder.

Läs mer i rapporten Naturvägledning i Sverige om hur de naturvägledare CNV intervjuat arbetar med utställningar.

3D-teknologi i utställningar

Med hjälp av 3D-teknologi kan man avbilda och visa upp saker som annars är svåra att använda i sin naturvägledning. Vid Interpret Europes konferenens 2014 höll Kaja Antlej från universitetet i Ljubljana i Slovenien en presentation som också är del av hennes doktorsavhandling: 3D Technologies as a Support for Industrial Design Museum Exhibition

Med hjälp av foton eller andra detaljerade beskrivningar kan man relativt enkelt göra digitala 3D-kopior av hela eller delar av objekt (se t.ex. ARC 3D Webservice). Augmented reality (förstärkt verklighet) kan användas i smarta telefoner för att ge en tredimensionell upplevelse av objektet, till exempel genom att visa en äldre byggnad på en plats där den stod innan.

Objektet kan även skrivas ut med en 3D-skrivare i lämplig storlek och kan sedan användas i naturvägledning, för att t ex visa upp vilda djur eller natur och byggnader som inte längre finns. Om objektet skrivs ut i delar kan besökare uppmuntras att bygga ihop objektet, vilket skapar en interaktiv del i naturvägledningen.

Läs mer om liknande arbetssätt på E-Cult Observatorys webb.

Vägledning i farliga miljöer 

Det kan vara farligt för besökare att vistas i förorenade industrimiljöer eller nära fungerande maskiner. Hur kan man visa upp sådana miljöer för besökare på ett säkert sätt? Adriaan Linters från E-FAITH höll en presentation i ämnet på Interpret Europes konferenens 2014.

Han betonade betydelsen av att visa upp en så autentisk miljö som möjligt utan att besökaren riskerar att skadas. Adriaan visade på exempel där man med hjälp av modern teknik kan återskapa en audiell och visuell upplevelse från farliga miljöer. Det kan t ex åstadkommas genom att besökaren besöker förorenade industrimiljöer men aldrig får direktkontakt med dem då de hela tiden vistas i plexiglasförsedda tunnlar. Eller att man visar upp farliga men avstängda maskiner i en återskapad miljö där ljud och bild ger en autentisk upplevelse och en illusion av att maskinerna är igång i sin ursprungliga miljö.

Musik, teater och dikter

Sång, musik och poesi

Sång, musik och poesi väcker känslor. Naturvägledare kan använda det som en del i sin naturvägledning för att hjälpa besökaren att knyta an till det man vill berätta.

Tur o Ton i Hälsingland arrangerar events i naturen där de använder musik för att öka närvarokänslan och få besökarna att komma nära mystiken som omgärdar upplevelsen. Maria, en av dem som driver företaget, jobbade tidigare som musikterapeut och teaterarrangör. Upplägget bygger på att tidigt fånga besökares uppmärksamhet och låta alla sinnen beröras. Trygga hästar används  i arrangemangen och ljudet från bjällror och berättelser, blandas med doften av hästsvett och rök. Upplevelsen bygger på delaktighet och musiskt medskapande på ett kanske överraskande sätt.

I Skottland undersöker Michael Glen om man kan se folksång i naturvägledning som en sorts storytelling. Folksånger ses i det sammanhanget som traditionella sånger och en del av det imateriella kulturarvet. Folksångerna berättar ofta om kultur och historia. I Skottland menar en del att genom att använda folksånger i naturvägledning för barn så kan man lättare lära dem om deras lokala kulturarv och historia.

Det finns flera musikartister som vill påverka sin publik och sprida ett budskap genom metoder som kan ses som angränsande till naturvägledning. Ett exempel på det är Björks Biophilia och Biophilia Educational Project.

Naturskyddsföreningen och Naturskolan i Lund har övningar för barn, där man skapar poesi för att bearbeta intryck och formulera vad man till exempel lärt sig under en dag i naturen. 

Teater

Teater i naturen kan både skapa en fascinerande stämning och en bra ingång till naturvägledning. Trolska skogen arbetar med folktro, natur och miljöteknik och vill få barn att skapa en relation till naturen. De använder skogsmiljön på fasta sagoplatser som de har byggt upp på temat folktro.

Skymningsspelet Huldrans natt är äventyrlig, guidad vandring som spelas på olika platser i skogen, vid sjön och vid lägerelden. Under spelet får besökare uppleva och lära sig om vad som utmärker en skog som får växa fritt. "Dessutom på ett likande sätt som den upplevdes förr, när skogen var närmare, mycket mer outforskad och sägenomspunnen". Besökarna får lära sig om Huldran och kanske möta henne: en symbol för skyddandet av urskogen, då hon själv förkroppsligar urskogens väsen. Det yttersta syftet med spelet är att locka människor till att besöka skogen som får växa fritt oftare, att känna sig mer förbunden med den samt att kunna se skillnad mellan en vanlig och skog en skog som får växa fritt.

Poesi

Dikter används av många naturvägledare som inslag i guidningar, eller föredrag. Dikter kan ofta fånga en idé eller en stämning på ett mycket mer koncentrerat och starkt sätt än vad vanligt tal kan göra. 

Här följer förslag på några av de många fina dikter som kan användas i samband med naturvägledning. Dikterna är föreslagna av Sven G Hultman. Bidra gärna även du med dikter som passar för naturvägledning. E-posta CNV (cnv@slu.se) dina favoritdikter som passar i naturväglednings-sammanhang.

Närvaro

Navelsträngen

Människosjälens navelsträng

kan aldrig gå riktig av –

den mynnar i doftande sommaräng

och källor och blåa hav –

den för ur de djupa skikten

det eviga livets saft:

 

den gränslösa tillförsikten,

som tror på det godas kraft

och botar det ondas sjuka

och blommar och ler och vet

i barnaansiktets mjuka

och rörande öppenhet

och svävar kring barnets vita säng

och över den gamles grav –

 

Nej, människosjälens navelsträng

kan aldrig gå riktigt av.

Anna-Greta Wide

 

 

Hela kroppen behövs för att lära

Ögon kan se, öron kan höra –

men händer vet bäst hur det känns att röra.

Huden vet bäst när någon är nära.

Hela kroppen behövs för att lära.

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå –

men benen vet bäst hur det är att gå.

Ryggen vet bäst hur det känns att bära.

Hela kroppen behövs för att lära.

 

Om vi skall lära oss nåt om vår jord,

så räcker det inte med bara ord.

Vi måste få komma det nära.

Hela kroppen behövs för att lära!
Leif Kristiansson

 

 

Inge fler barn utan natur.

Jag är rädd att då får varsamheten aldrig fäste.

Vi skapar det ekologiska fästet.

Möjligheten att ofta få vara i natur.

Att få se och upptäcka i takt med sig själv.

Då kanske skogens liv och havets doft finns där,

som musik i blodet.
Kalle Lindeborg

 

Fåglar

 

Prolog till skådandets psykologi

Drabbade av skönheten och

dramatiken i vingarnas värld

är vi fast i ett livslångt beroende.

Vi står med ena stöveln bortom

bekvämlighet och flärd; i den friaste

av kyrkor tillhör vi de troende.

 

Kalla mig gryningsdyrkare,

våtmarksextatiker och petimeter.

Äktenskapligt sett en svikare

som låter söndagsmorgonsängen kallna:

Hetsad av svararens nyheter

tassar voyeuren i väg med sin kikare.

 

Men återvänder yr av syner, sånger

för jag har färdats med tranan genom solen,

sprungit uppochnötväckener på barken!

I en större, blåsigare verklighet

har jag både luckrats upp och härdats.

Jag är skådare. Jag har en millimeter

himmel mellan mig och marken.
Niklas Törnlund

 

 

Gråsparven

Gråsparven är en sällsynt fågel.

Den döljer sig

som ax i åker.

De gyllenbruna fjädrarna,

lika eftersökta som gatstenar.

Den har ett stort projekt på gång:

leva en dag till och en natt till

och en dag till …
Werner Aspenström

  

Talgoxe

En vinterdag i bistra morgontimman.

Ett klart och klockrent ”sitt-si-tu”

från risigt busksnår vid ett landsvägsdike.

En talgoxe, en gulgrön, är det ju!

En mesart blott, men dock en Mozarts like

att med sin trollflöjt skingra missmodsdimman.
Jonte

 

 

I natt

kom något nytt

något glittrande

något övermodigt

något som har segrat

och vet

att det alltid ska segra:

I natt

ockuperades ljudlöst

vartenda buskage

i Sverige

av en bofinkshane

En fulländad manöver!

Generaler!

Gå hem och lägg er!
Ingrid Sjöstrand

 

 

Gomorron!

Ljuset har tryckt på

PLAY

i grönfinkens bandspelare

Markens

alla lakan

åker i sjön

Gräset

reser sig

yrvaket

Hade vi inte

ett annat set?

Grönt?

Blommigt –
Ingrid Sjöstrand

  

  

Häger på bryggan

Jag låg på bryggan naken då en häger

stod ljudlöst, kommen som från ingenstans,

bakom och lät mig på mitt hårda läger

 

död som en sten bli kvar i solens glans.

Landskapet hade fått en annan mening.

Jag ägde inte bryggan. Den var hans.

 

Jag var en kvarglömd rest, en förorening.

Hans tid var inne där han stod på vakt -

min var ett vakuum, en tågförsening,

 

bortfall av syfte i en passiv akt.

Den sky som bar min dröm för vita segel

gick plötsligt i det blå med annan frakt,

 

och sjön jag hållit som min runda spegel

på bryggans skaft var lösgjord från min sjö.

Det sus som gick i vassen kom var regel

 

från förr att skälva utan kraft, ett rö.

Var det en fantasibild som blev kluven,

eller en verklighet som skulle dö.

 

En värld gick mig ur händerna. Var tjuven

den grå staty som till min sträckbänk kom

och utan avsikt långsamt drog åt skruven?

 

När hägern lyfte lika ljudlöst som

han stod på bryggan utan varning, hävde

jag mig på axlarna och såg mig om.

 

Förlamningen var borta och den kvävde

insöp en luft som återfick sin glans.

Var det sitt rike som den andre krävde?

 

Finns det en ordning bortom människans?

Ett tryck vek från mitt hjärta, en förhårdning.

Tre dagar kom hägern så. Jag såg i hans

ankomst ett varsel om en sådan ordning.

Hjalmar Gullberg

 

Lyssna!
På Sveriges radios hemsida kan du lyssna på en samling "fågeldikter" av Bengt Emil Johnson.

Växter

Men om du möter ett träd på din vandring –

tänk gärna att det är trädet som möter dig på sin vandring.

Respektera det existerande.

Du tillhör det.

Det är en form av självrespekt.
Claes Andersson

  

Trädtopparna

Vi har tummat allt och fläckat allt

på den jord, vi våldtagit tusenfalt.

 

Men något finns där ändå, ändå

som vår kliande lystnad ej kunnat nå.

 

I trädens toppar svävar en värld,

oberörd och längtansvärd.

 

Dr gungar dunmjuka fågelbon

i det vingades ro, i den enda ron.

 

Som facklor höstlövens lågor tänds

av isig eld från förintelsens gräns.

 

Och rimfrosten ritar sin dröm av kristall

långt bortom människans syndafall.

 

Där blommar i sol, där tindrar av is

det oupphinnligas paradis.
Sten Selander

  

Mellan ett och annat

Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den,

då gick jag till min älskade och sade: Se och känn!

Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut,

och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.
Alf Henriksson

 

 

Duvkullorna

Skogsstjärnorna frodas aldrig.

De bara reder sig

med karg nätthet i mossan.

 

De är spensliga,

men veta ingenting om den söta vekhet

du vill tillskylla sommaren.

Det spensligas bestämdhet

är inte mindre än ekens.
Harry Martinsson

 

Bara de riktiga orden

Bara de riktiga orden,

orden med krona och fågelsång

har en skugga som träden.

 

Svalkande skugga att sluta

ögonen i, medan kronan

sjunger de riktiga orden.

Hjalmar Gullberg

  

Årstider och månader

 

Februari 

Du håller vinterkylan kvar,

när solen tidigt sänker sig;

än våren med sitt intåg spar

och sätter liten lit till dig.

 

Men vinterdagarna de länges

på för dem naturligt sätt;

dag för dag n solen hänges

för en vårlig längtan mera rätt.

 

Nog ingen över faktum klagar,

att du i tidsmått bliver kort;

dina oftast tjugoåtta dagar

går på bara fyra veckor bort.
PE-ESS

 

 

Den 13 januari:

Instängda i tvättstugan

Ångande vittvätt utbredd

över cementgrå lokaler

Källartaket tynger på hjässan

Klockan 1003 börjar någon

fila på låset

Talgoxen!

Talogoxen är med oss!
Ingrid Sjöstrand

 

Ansikte mot ansikte

I februari stod levandet still.

Fåglarna flög inte gärna och själen

skavde mot landskapet så som en båt

skaver mot bryggan den ligger förtöjd vid.

 

Träden stod vända med ryggen hitåt.

Snödjupet mättes av döda strån.

Fotspåren åldrades ute på skaren.

Under en presenning tynade språket.

 

En dag kom någonting fram till fönstret.

Arbetet stannade av, jag såg upp.

Färgerna brann. Allt vände sig om.

Marken och jag tog ett språng mot varann.
Tomas Tranströmer 

 

Kväll, vårregn

Det är de stilla stunderna som du

skall leva på.

I kväll har intet, intet skett, men

något sker ändå.

En fågel och ett vårregn har sjungit

dig en sång.

Tag med den. Den kan hjälpa dig

en gång.
Jarl Hemmer

 

Klädd i klorofyll

Ge mig nyplockad liljekonvalj

och doft av syrén.

Ge mig solvarma klippor

av lavvuxen sten.

 

Ler i min säng

Fylld av hopp

Låter solen passera zenit

innan jag kliver opp.

 

Genom öppet fönster seglar ljud

från levande värld

in i huvud fyllt av minnen

från avslutad färd.

 

Utbytt är allt slit

år efter år

Till vänner i vita mössor

och nakna tår.

 

Ge mig bruna ben under vit linnekjol

Ge mig svaga stjärnor i midnattsol

Ge mig toppar i fladdrande tyll

Ge mig en värld

klädd i klorofyll.
My Säfström

 

 

Vårstress

Våren är fin

snöskyffeln in

vintern är slut

gårdsmöbeln ut

båten tjäras

fruktträd beskäras

bryggan brädas

tomten städas

båten i sjön

rundtur på ön

vinterdäck väck

klipper en häck

holkar rensas

båten länsas

cykeldäck pumpas

soporna dumpas

taket lagas

grannar behagas

näten ska i

så får det bli

riset bränns

vårtrötthet känns

gräsmattan kalkas

sommaren nalkas.
Birger Björnerstedt 

  

Nu går solen knappast ner,

bländar bara av sitt sken.

Skymningsbård blir gryningsstrimma,

varken tidig eller sen.

---

Juninatt blir aldrig av

liknar mest en daggig dag.

Slöjlikt lyfter sig dess skymning

och bärs bort på ljusa hav.
Harry Martinsson

  

Landskap

 

Landskapet vet allt

genom sitt växlande vara

och genom sin vana vid allt

som ett landskap möter.

Det har vanor och vårar.

Mossorna läser långsamt in sig

i stenarnas ärrtecken,

år efter år.
Harry Martinsson

 

Att använda texter

Texter får ofta ett stort utrymme i obemannad naturvägledning. Här får du tips om hur kan tänka för att använda text på ett sätt som gör det lättare för besökare/mottagaren att ta till sig ditt budskap.

Tillsammans med Thomas Öberg har CNV tagit fram boken Att skriva om natur. I den får man konkreta tips om hur man kan tänka för att texter ska kunna utformas för obemannad naturvägledning. Du kan beställa Att skriva om natur här.

Läs mer om Thomas Öberg på Naturmorgons webb.

Orden

Ett ord som en människa fäst sig vid

kan verka i oberäknelig tid.

Det kan framkalla glädje till livets slut

det kan uppväcka obehag livet ut.

Ja, det påverkar livet på jorden.

Så slarva inte med orden!

Alf Henriksson

Storytelling, muntligt berättande

Vad är storytelling? Enligt svenska wikipedia är storytelling, eller  muntligt berättande, ”att förmedla händelser i ord, bild och ljud, ofta genom improvisation eller försköning. Berättelser eller narrativa texter har använts som ett medel för underhållning, utbildning, kulturellt bevarande och att ingjuta moraliska värderingar. Avgörande delar av berättelser och berättande är handlingen, karaktärerna och ur vilket perspektiv [historien berättas].”

Inom naturvägledning är storytelling ett kraftfullt redskap för att ge besökarna oförglömliga upplevelser, som hjälper besökarna att knyta an till det du vill förmedla. Storytelling skapar glädje och närvaro hos besökare och guider. 

Läs mer

16 - 17 november 2017 gav CNV workshopen Storytelling för naturvägledare i samarbete med Ida Junker och Tomas Carlsson på Fabula Storytelling. Följ länken för att läsa om workshopen. Där finns även Fabulas litteraturtips.

På vår sida om guidning kan du läsa mer om tidsresor i landskapet, en form av storytelling.

Verktyg

Ireland’s Ancient East har tagit fram flera tool-kits, verktygslådor, för att stötta lokala turistföretagare i sin natur- och kulturvägledning (pdf). Bland dessa vill vi särskilt rekommendera ”Ireland’s Ancient East. A Toolkit for Storytelling Interpretation. How to help visitors experience your story” (pdf), framtagen av Susan Cross, TellTale. 

Ytterligare metoder för naturvägledning

Här presenteras ytterligare några naturvägledningsmetoder

Programverksamhet 

Föreläsningar, berättarkvällar, bildspel och specialutflykter förekommer hos många organisationer. I ideella föreningar är detta ofta verksamhetens bas. Hos exempelvis naturum finns ofta ett programråd där lokala föreningar med flera är med och utvecklar programpunkter. Här genomförs allt från rovdjursföredrag och naturfilmvisning till insektssafari och berguvutsläpp. Berättarkvällar och föredrag är populära inslag som lockar många närboende. Rovdjursfrågorna engagerar och här ordnar flera länsstyrelser föredrag och debatter i bygderna i samarbete med markägar- och jägarorganisationer, kommner, naturföreningar med flera.

Temadagar och samlingsarrangemang

Temadagar och samlingsarrangemang samordnas ofta nationellt och lokalt. Exempel är Fågelskådningens Dag, De vilda blommornas dag, Naturnatten eller Hembygdens År. Under vart och ett av dessa nationella teman anordnas många lokala utflykter och guidningar. Ett välbesökt exempel på en lokal eller regional temadag är Rödingens Dag som anordnas årligen sedan 2006 i Huskvarna småbåtshamn (som ligger lättillgängligt nära E4). Tusentals människor söker sig då till Vätterns strand för att uppleva rödingens lek.

Skapande, skörd och marknader

Flera naturum och museer arbetar med skapande verksamhet med naturen som inspirationskälla: akvarellmålning, växtfärgning, linberedning, pilflätning med mera. Teman kring sådant man kan skörda i natur och trädgård är uppskattat, exempelvis svamputställning med rådgivning av svampkonsulent eller äppeldag med sortbestämning av kunnig pomolog. Musikarrangemang lockar nya besökare och ger en självklar koppling till lokal kultur. Naturinformation Skrylle satsar mycket på detta och har viskvällar, spelmansstämma, konserter och så kallad grön musik.

Naturvägledning i Sverige

CNV gjorde under 2008 och 2009 en inventering av naturvägledningen i Sverige. I en intervju- och enkätundersökning tillfrågades cirka 100 naturvägledare om sina mål, glädjeämnen och utmaningar i arbetet som naturvägledare. Rapporten naturvägledning i Sverige (uppdaterad version från 2010) var ett led i det arbetet och ger en bred bild av begrepp, historik och pågående aktiviteter inom svensk naturvägledning med internationella utblickar. Rapporten speglar en del av allt det som görs för att skapa och fördjupa upplevelser av naturen och kulturlandskapet. Här hittar du exempel på allt från guidning och naturstigar till naturbussar, mobil naturvägledning och snorklingsleder.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv