Carol Ritchie

Senast ändrad: 29 januari 2024

KEYNOTE-föreläsning

Microcosmos naturae, sedes hominum, theatrum historiae, eutopia futuris. 

(Lat. ung.  ”Naturens mikrokosmos, människans boning, historiens scen, framtidens utopi.”)

Naturskyddsområden är mer än bara linjerna på en karta. De representerar områden med särskild betydelse för samhället. Med sina överlappande lager av natur, kultur och historia kan de också innebära många personliga kopplingar som inte bara ger mening åt platsen, utan också starka känsloband. Tyvärr försvinner många av dessa förbindelser i ett modernt, uppbrutet samhälle. Skyddade områden bör vara platser där Tildens ord "Genom tolkning - förståelse; Genom förståelse-uppskattning; Genom uppskattning - skydd " exemplifieras och bringas till liv.

Med exempel från hela EUROPARC-nätverket, som betonar värdet av samarbete och lärande över gränserna, kommer vi att titta på hur viktigt det är med naturvägledning - för att försäkra oss om att skyddade områden förblir relevanta och aktuella, och för att inspirera till en förändring som får människor att utveckla sin känsla för naturen och skydda sin miljö. 

Om Carol Ritchie

Carol är sprungen ur den skotska myllan. Med universitetsexamina i biologi, geografi och ekologi föll det sig naturligt att arbeta som lärare, ranger och parkförvaltare och, plötsligt, efter vad som känts som ett ögonblick, hade hon samlat på sig 30 års erfarenhet av att koppla ihop människor och platser. Idag är hon VD för EUROPARC Federation och leder ett internationellt team som arbetar inom det breda fält av ämnen som är relevanta för förvaltning av skyddad natur. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv