Konferens: Naturvägledning för framtiden

Senast ändrad: 29 januari 2024

Som en del i firandet av CNV:s tioårsjubileum hölls konferensen "Naturvägledning för framtiden" på SLU campus Ultuna 8-9 oktober 2018.

Naturvägledning handlar om kommunikation om natur och kulturlandskap med människor som av eget intresse sökt sig till en plats för att lära något nytt, fördjupa sin kunskap, diskutera, agera för, samla kraft, förundras över eller bara uppleva landskapet.

Under konferensen diskuterades naturvägledning och dess potential för framtiden med koppling till naturvård, hälsa och hållbarhetsmål. Detta skedde i föreläsningar och workshops med fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagare från hela landet. Samt under middagen med festligheter i naturvägledningens tecken. CNV vill tacka alla deltagare, workshopledare och föreläsare för erfarenhetsutbyten och samtal.

Här nedan kan du läsa mer om konferensen. Missa inte specialnumret av Naturvägledaren med intervjuer och artiklar från konferensen. Gästskribent är Erik Hansson från natursidan.se.

MÅNDAG 8 oktober

CNV:s föreståndare Eva Sandberg öppnade konferensen med att tala om CNV 10 år och naturvägledningens alla möjligheter. 

Claes Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturavdelning, reflekterade över hur naturvägledningen har utvecklats i Sverige parallellt och tillsammans med naturvårdsarbetet i övrigt under de senaste decennierna. Claes Svedlindh gav exemepel på vad som lyckats bra och visade på utmaningar vi har framför oss. 

Mary Alice Arthur, storytelling activist från USA, berättade om vikten av att aktivera berättelserna om en hållbar framtid. Mary Alice Arthur höll även uppskattade workshops under tisdagen.

Rebecka Le Moine, Årets miljöhjälte 2017, har ett starkt engagemang för naturen och inte minst frågan om förlusten av biologisk mångfald, som trots att den av många experter anses vara minst lika viktig som klimathotet, är ganska okänd bland allmänheten. Hur ska vi kunna bry oss om en fråga som vi inte känner till? Rebecka talade om vikten av att återetablera kontakten med naturen och att sprida nyfikenhet och engagemang. 

Carol Ritchie, VD EUROPARC Federation, talade om betydelsen av kommunikation i skyddad natur och potentialen i europeiska samarbeten. 

På kvällen hölls middag, mingel och underhållning i naturvägledningens tecken i Ulls restaurang på campus. Det var också prisutdelning i tävlingen om Sveriges mest inspirerande naturvägledning (läs mer nedan).

TISDAG 9 oktober

Konferensens andra dag handlade om erfarenhetsutbyten. Vi fick en närmare presentation av vinnaren i tävlingen Sveriges mest inspirerande naturvägledning:  Anpassad natur för alla Jenny Carlsson, Emåns ekomuseum, Naturskolan vid Emån. 

CNV:s föreståndare Eva Sandberg berättade om aktuella aktiviteter på CNV. Därefter hölls parallella workshops på sex olika teman:

A. Hälsa och naturvägledning. En workshop om hur du som naturvägledare i praktiken hjälper deltagare att använda naturen för att må bra till kropp och sinne! Praktisk workshop ute i naturen med Bosse Rosén från Utemaningen. Läs mer

B. Medborgarforskning: Låt dina besökare bli forskare för en dag - eller för hela livet! Workshopen handlade om hur du som naturvägledare kan engagera dina deltagare att bli medborgarforskare som uppmärksammar och rapporterar allt ifrån dagfjärilar till årstidsväxlingar. Praktiska verktyg och inspiration med Pavel Bína och Katja Fedrowitz, ArtDatabanken. Läs mer. 

C. Stepping into story activism. I denna workshop uppmuntrade Mary Alice Arthur naturvägledare att ta steget att bli berättelseaktivister och visade hur vi kan hjälpa deltagare att aktivera berättelser om en hållbar framtid.  Läs mer. 

Stor gruppbild från CNV:s 10-årskonferens

Några (men inte alla!) deltagare vid CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober 2018.

D. Pröva på guidekurs. Här fick deltagarna smakprov på övningar och andra moment som ingår i Interpret Europes utbildning för att bli Certified Interpretive Guide. Per Sonnvik, CNV, och Kristian Bjørnstad, samordnare för Interpret Europe i Norge. Läs mer. 

E. Nå fler och sänk trösklarna! Hur kan man nå fler och nya målgrupper med naturvägledning? Hur lyfter vi fram det vi gör och hur sänker vi trösklarna till naturupplevelser? I den här workshopen diskuterades goda exempel både från föreläsare och deltagare. Läs mer

F. Att läsa landskap. Om biologiskt kulturarv och kulturarvets närvaro i naturarvet. Hur läser man och delar landskapets berättelser med deltagare? Inspirationstur med Clas Tollin. Läs mer

Erfarenhetsutbyten

Under konferensen arrangerades två tillfällen för erfarenhetsutbyte. Under det första fick deltagarna sitta runt bord med fyra personer, där var och en fick fem minuter att berätta om sina erfarenheter inom valfritt område. Runt bordet turades man om att lyssna på varandra.

Vid anmälan till konferensen hade man fått notera vilket/vilka ämnesområden man helst skulle vilja diskutera med andra deltagare. Baserat på svaren  gjordes indelningar för det andra tillfället för erfarenhetsutbyte. Lappar med ämnena sattes upp på väggar och deltagare uppmanades att gå till de ämnen som de ville diskutera. De uppmuntrades också att använda föremål som de hade tagit med för att visa andra. Vid båda dessa tillfällen för erfarenhetsutbyte var det stor aktivitet och de verkade vara uppskattade.


Frågor?

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv