Mary Alice Arthur

Senast ändrad: 29 januari 2024

Här kan du läsa om Mary Alice Arthurs keynoteföreläsning, hennes workshopar och om vem hon är.

Hennes key note föreläsning: Berättelsernas fantastiska värld

Vi lever i en tid av utmaningar. Det verkar som att de berättelser om kultur, arbete, samhälle och livet som vi är vana vid snart inte kommer att vara aktuella längre. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut. Anspänning och rädsla uppstår när olika narrativ ställs mot varandra. Vad kan man göra? Vad kan någon göra? Först och främst ska man komma ihåg att berättelser är människans operativsystem. Vi lever i en berättelse, och det betyder att vi kan förändra den! När vi blir skickliga på att hantera berättelser – egna och andras – så får vi också ett annat inflytande.

Så, hur kan storytelling, berättande, hjälpa dig som röst för naturen, att ge röst åt den som inte har en egen?

Hur får andra vi människor engagerade på ett positivt sätt i klimatfrågor, miljö och de utmaningar vi står inför?

Hur kan våra berättelser framkalla både omsorg och förståelse och få oss att välja ett medskapande förhållande till naturen?

Att utöva berättelseaktivism hjälper oss att utveckla både verktygen och modet att bli förändringsagenter. Genom att fokusera på och dela våra berättelser om mod och ringa in var vi behövs, var vi behöver agera, så bygger vi upp en gemenskap som kan stötta oss långt efter konferensen tagit slut, så att vi kan kliva ut, stå upp för det vi tycker är viktigt och bli de som startar förändring.

 

Hennes workshop: Ta klivet, bli berättelse-aktivist! 

Vi använder alla berättelser som ett ramverk för hur vi ser på världen och som ett filter för våra handlingar. De berättar för oss vad ”personer som jag” kan förvänta oss, vem som har makten och hur vi interagerar med naturen. Så vad händer om man vill hjälpa till att modifiera berättelsen om hur människor ser på världen? Det finns så många personer som vill bli bra på storytelling för att kunna påverka andra. Men berättelser kan göra mycket mer än så! De är själva grundbulten för att förändra våra upplevelser och förväntningar, en dörröppnare för nya möjligheter. Den här workshopen innehåller tio övningar i story activism och hur du kan använda dem som en bas för att arbeta tillsammans med andra för att förändra berättelserna vi alla lever i. Ett hands-on och roligt pass utlovas, med syfte att ge både en färdplan och praktiska verktyg för du ska kunna skrida till handling i de områden som betyder mest för dig. 

 

Om Mary Alice Arthur

Mary Alice är berättelseaktivist och arbetar med berättelser som bidrar till ett positivt systemskifte och fokuserar det kollektiva medvetandet på kritiska frågor. Hon skapar helt enkelt utrymme för de berättelser som leder folk till en blomstrande framtid. Att ta tillbaka makten över sin egen berättelse är grundläggande för den egna utvecklingen och en nyckel till att besvara frågan: ”Vad är min uppgift?” Hon brinner för att arbeta med stora som små systemiska berättelser som ger nycklarna till en mer generativ framtid för alla. Mary Alice är också en internationellt uppskattad processledare, som lär oss att hålla och skörda frukterna av samtal om frågorna som betyder mest, och av de berättelser som omger oss i de system vi lever och verkar i. Hon har arbetat över hela världen och är nu verksam i Columbus, Ohio, USA. Hon driver facebooksidan The Story DojoSom ”international steward of the Art of Hosting” undervisar hon om deltagandeprocesser över hela världen. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv