Naturvårdsverket om naturvägledningens utmaningar

Senast ändrad: 26 januari 2024

Claes Svedlindh är chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Här berättar han om sin syn på naturvägledning och om hur framgångar kan bli utmaningar.

Intervjun och artikeln gjordes inför CNV:s konferens 2018 Naturvägledning för framtiden.

I sitt arbete ser Claes Svedlindh både framgångar och utmaningar för svensk naturvägledning och naturvårdspolitik. Över lag menar han att det hänt en hel del positivt och minns en större konferens 2006, som handlade om potentialen med skyddad natur där en del av dessa frågor diskuterades.

– Om man jämför med då så har det trots allt hänt väldigt mycket. Kanske framför allt på naturskyddsområdet. Vi har inte på något sätt nått tillräckligt långt, men vi ser hur en hel del av det vi drömde om 2006, nu faktiskt skett. Inte minst har människors intresse för naturen ökat. Allt fler besöker våra naturum, naturturismen ökar och det händer över huvud taget väldigt mycket.

Vad beror det på tror du?

– Det är flera faktorer. Det blir en av effekterna när vi gör natur mer tillgänglig för folk. Det märks att det finns ett sug att komma ut och att förstärkningen av miljöbudgeten har gett resultat. Det har också satsats på tillgänglighet på flera sätt, med exempelvis kommunikation, information och att göra naturen i sig mer lättillgänglig.

Över huvud taget finns det många framgångar som också till viss del innebär utmaningar, enligt Claes Svedlindh. De många nya skyddade områdena som skapats, satsningarna på tillgänglighet, mer resurser till friluftsorganisationer och allt fler besökare i skyddad natur är positivt. Samtidigt måste vi hantera problem som framgångarna för med sig så som ett ökat slitage i vissa områden och att det rör sig fler oerfarna personer i fjällen, vilket orsakar många utryckningar för fjällräddningen.

En annan positiv utveckling är att det finns allt mer och bättre information idag, både till allmänheten och till personal inom turistsektorn. Å andra sidan verkar det väldigt svårt att nå ut till de som Claes Svedlindh kallar urbaniserade generationer. Han menar också att vi måste bli bättre på att rikta kommunikationen mot markägare, förvaltare och politiker och att jobba med att skapa diskussioner och möten för att till exempel inspirera till naturvårdsinsatser och för att förklara naturens viktiga “gratisarbete”.

Allt fler besöker Sveriges natur och det satsas på landets 33 populära naturum. Just nu finns det planer på flera nya naturum i kommunal regi samt ett ny-gammalt, betydligt större, i Trollskogen på norra Öland. Samtidigt tycker Claes Svedlindh att det är en utmaning när det arrangeras offentliga guidningar för de allt fler besökarna, om det konkurrerar med privata företag.

– Om vi återigen går tillbaka till 2006 så fanns det inte speciellt många naturturismföretag. Det har skett en enorm utveckling sedan dess och jag tror att det måste finnas en diskussion om hur det offentliga och det privata ska samsas.

Debatten om huruvida offentlig guidning som är gratis eller subventionerad kan bli hämmande och hindra framväxande av guideföretag har funnits länge. Claes Svedlindh menar att det offentliga bör backa när det finns privata aktörer som kan agera i ett område.

– Jag menar samtidigt att det finns ett uppdrag hos det offentliga att alla ska kunna uppleva natur. Här kan offentligt arrangerade guidningar fylla en viktig funktion att hjälpa människor över tröskeln – att förstå och uppleva naturen. Detta kan skapa kunder till guideföretagen. Det innebär dock att till exempel naturum kanske ska nöja sig med guidningar i eller precis intill anläggningen medan guideföretag kan ta hand om besökare som vill göra de längre turerna och utforska eller uppleva hela området.

Några andra utmaningar som Claes Svedlindh lyfter är att det kan råda olika förutsättningar för naturturism på olika håll i landet och att det finns en hel del målkonflikter.

– Kampen om mark och vatten kommer bli tuffare och tuffare och utmaningarna med klimatförändringarna blir bara tydligare vilket bland annat framgår av IPCC-rapporten som klargör att vi behöver få negativa utsläpp. Vi ser det redan i diskussionerna om skogen och det är bara början. Det finns målkonflikter som är svåra mellan exempelvis livsmedelsförsörjning, ekosystem och vårt behov av att binda kol.

När det gäller att nå en ung generation som föredrar virtual reality framför natural reality så hoppas Claes Svedlindh att det snart kommer ett stort genombrott för naturvägledningen. Han menar att mycket av lösningarna finns i mötet när allmänheten kommer ut i närnaturen.

Tror du att det behöver bli tydligare med utevistelse i läroplanen?

– Det är inte alltid så lätt att få till utomhuslärande med stora barngrupper och när en skola kanske har långt till närmaste naturområde. Man bör egentligen ha ett större naturområde kopplat till varje skola, ”skolskogar” eller liknande som säkras i den fysiska planeringen. Då kan skolorna lära känna ett område som de kan ta ut eleverna i. Det har man pratat om länge och det borde låsas tydligare eftersom det finns så mycket att vinna på detta. Att utöka idrotten i skolan pratas det mycket om, men att komma ut i naturen är också ett sätt att få barn att röra på sig mer.

Känner du dig orolig över att framgångarna de senaste åren kan omkullkastas med en regering med mindre miljöfokus?

– Jag tror inte att de här frågorna är så polariserade som man tror. Friluftslivsmålen och miljökvalitetsmålen är ganska okontroversiella och beslutades av en enig riksdag. Vilka vägar man väljer återstår att se men jag tror inte det faller på vilken regering vi har. Men det är klart, hur mycket pengar som finns till områdesskydd och skötsel av och tillgänglighet till värdefull natur har ju stor betydelse.

Text och bild: Erik Hansson


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv