Rebecka Le Moine

Senast ändrad: 29 januari 2024

Rebecka Le Moine höll en presentation på CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden. Hon har jobbat som ekologkonsult på Calluna och även ideellt för Naturskyddsföreningen och Skydda skogen. Rebecka brinner för bevarande av arter och är en av initiativtagarna till att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag 22 maj, en internationell dag som har instiftats av FN. Hennes arbete har uppmärksammats brett i media och belönades 2017 med utmärkelsen som ”Årets Miljöhjälte” av WWF.

Rebeckas presentation handlade om att...

Återetablera kontakten med naturen – en förutsättning för att bevara den 

Förlusten av biologisk mångfald är minst lika viktig som klimathotet enligt många experter, men trots det är det få som känner till att vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter. Hur ska vi kunna bry oss om en fråga som vi inte känner till?  Det handlar till stor del om att återetablera kontakten med naturen, och sprida nyfikenhet och engagemang kring frågan. När vi har det, kan vi börja aktivera oss för att gynna den biologiska mångfalden, i det lilla och i det stora. I samband med den biologiska mångfaldens dag 22 maj får frågan stor uppmärksamhet och det arrangeras aktiviteter för att bidra till folkbildning runt om i hela landet, med allt från föreläsningar och utbildningar till praktiska naturvårdsinsatser. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv