Snoken och falken som sänker trösklarna

Senast ändrad: 26 april 2024

Allmänheten vill komma ut mer i naturen, men av någon anledning sker det inte. Hur ska dessa personer med naturlängtan lockas att ta steget ut i naturen? Kanske har Natursnokarna och Naturfalken en del av lösningen?

Intervjun genomfördes 2018

Enligt två undersökningar från de senaste åren skulle tre av fem barn och fyra av fem föräldrar vilja vistas mer i naturen än vad de gör i dagsläget. Frågan är varför de inte kommer ut mer. Om de har för långt till naturen så är det en fråga för stadsarkitekter, men om det handlar om att tröskeln till naturguidningar känns för hög eller att folk inte vet var de ska vända sig för att komma ut i naturen så kanske naturvägledare kan göra en insats?

Några som jobbar aktivt med att så kravlöst som möjligt få ut både barn och deras föräldrar i naturen är Natursnokarna, Naturskyddsföreningens verksamhet för barn i 3-10-årsåldern och deras vuxna.

Natursnoken är spridd över hela landet

Natursnokarna startades 1991 och är i dagsläget en etablerad rörelse som är spridd över hela landet. Det finns nu 60 grupper från Trelleborg i söder till Gällivare i norr med ungefär 150 aktiva ledare. Sammanlagt arrangerar de över 700 aktiviteter per år för barn och vuxna.

Enligt Eva Lindberg, som är verksamhetsledare för Natursnokarna, är det inte bara för barnen som Natursnokarna försöker skapa ett kravlöst umgänge i naturen.

– I Natursnokarna försöker vi även sänka trösklarna för ledarna. De behöver inte varautbildade biologer eller ens speciellt kunniga på arter, det viktigaste är att de har upptäckarlust. Om ledaren och barnet tillsammans tar reda på vad de har för något framför sig i naturen blir det ofta en roligare och mer lärorik upplevelse för både barn och ledare.

Vad tror du att det beror på att inte fler kommer ut i naturen trots att de egentligen vill?

– Jag tror vi är lite bekväma och ofta gör det som är enklast; tittar på skärmar, stannar inne eller åker till ett köpcenter. Kanske kommer vi ut i parken nära där vi bor. Gott så i sådana fall. Dessutom tror jag att många tror att en behöver särskilda kläder och utrustning för att gå ut i skogen. Kanske vet flertalet inte heller vad de ska göra där? Färre känner sig hemma i skogen. Vi tror kanske inte att vi behöver den idag som vi gjorde för några generationer sedan.

Har du några särskilda tips på bra aktiviteter som barn uppskattar och som har en låg tröskel?

– Att håva smådjur i vattnet fungerar alltid och att besöka en bondgård lockar ofta mycket folk. Det brukar också bli lyckat att blanda in någon form av skapande. Det kan till exempel handla om att bygga något med material från skogen, säger Eva Lindberg.

Upplever du att det är enkelt att etablera ett naturintresse hos era deltagare eller tar det lång tid att etablera en naturlig relation till naturen?

– De som kommer och snokar VILL vara ute, de vill etablera en relation till naturen och ser sin chans att göra det med hjälp av Natursnokarna. Jag har ofta hört, vid småruggigt väder, ”utan Natursnokarna hade vi aldrig kommit ut idag och det var ju inte så farligt att vara ute i detta vädret”. Många av våra deltagare är naturovana i början, men efter ett tag med Natursnokana går de oftare ut själva också.

Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Hansson.
Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Hansson.

I "Snokboken", som delas ut till de som utbildar sig till Snokledare, finns mängder av andra tips på aktiviteter så som “lupptäcksfärd”, fågelramsor och olika sätt att räkna matte utomhus. Boken har också med information om hur du kan bli en natursnokledare, hur du hittar deltagare och det bjuds också på recept att tillaga vid lägerelden. En utmärkt läsning för dig som vill komma igång att snoka  och som finns att ladda ner gratis här.

Naturfalken lyfter 2019

Under 2019 kommer Naturskyddsföreningen att lansera ännu ett sätt att sprida artkunskap till allmänheten – Naturfalken. Det var Eva Lindberg som kläckte idén till Naturfalken och nu driver detta omtalade projekt som beskrivs som “ett simborgarmärke för artkunskap”. Det var också simborgarmärket som väckte idén från början för flera år sedan. Eva Lindberg såg hur habegäret tändes i hennes sons ögon när han fick se simborgarmärkena i den lokala simhallen.

– Han ville ta dem allihopa och nästan dreglade när han stirrade på dem, minns Eva Lindberg. Hon insåg då att det borde skapas något liknande för arter.

Idén har sedan dess sakta växt till att bli allt mer verklig. I våras testades konceptet under eventet Ejderns dag i Ystad och det blev en smärre succé.

– Jag har sällan sett så många vuxna bära något med sådan stolthet, berättar Eva Lindberg om hur det såg ut när hon fick hänga Naturfalken runt halsen både på barn och vuxna.

Alla ska kunna klara Naturfalken

En viktig poäng med Naturfalken är dock att det inte handlar om att kunna specifika arter. Det är upp till var och en att peka ut och artbestämma vad den vill. Du som försöker ta Naturfalken bestämmer själv vilka arter i närheten du vill peka ut och din examinator, som går under titeln Artvän, är också din vän i försöket.

– Det är viktigt är att alla som tar Naturfalken ska lyckas, det ska stimulera människor till att vilja kunna arter och tycka att det är roligt. Märkestagningen är en ”lärstund” inte ett läxförhör, förtydligar Eva Lindberg.

Första chansen för allmänheten att belönas för en givande lärstund är alltså på  Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019 då Naturskyddsföreningens lokalkretsar kommer kunna hänga det efterlängtade märket runt halsen på åtskilliga stolta barn och vuxna.

Text och foto: Erik Hansson


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv