Workshop F. Att läsa landskap

Senast ändrad: 29 januari 2024

Landskapen omkring oss är våra största biologiska och historiska arkiv. De är fulla av historiska betydelsebärare - osynliga för många. Den som tränar sin blick kan lära sig läsa landskapets historia.

Denna workshop hölls som en inspirationstur. Clas Tollin, agrarhistoriker och lärare från SLU tog oss med på en fältvandring i omgivningarna kring Ultuna på spaning efter biologiskt kulturarv och historien i landskapet. Med hjälp av historiska kartor fördjupas vår förståelse. 


Läs mer om Clas och hans arbete med historiska kartor.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv