Workshop F. Att läsa landskap

Senast ändrad: 27 november 2018

Landskapen omkring oss är våra största biologiska och historiska arkiv. De är fulla av historiska betydelsebärare - osynliga för många. Den som tränar sin blick kan lära sig läsa landskapets historia.

Med hjälp av historiska kartor fördjupas vår förståelse. Clas Tollin, agrarhistoriker och lärare från SLU tar oss med på en fältvandring i omgivningarna kring Ultuna på spaning efter biologiskt kulturarv och historien i landskapet.

Inspirationstur: 2 timmar

OBS Vandring utomhus. Kläder efter väder! 

Läs mer om Clas och hans arbete med historiska kartor.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv