Workshop C. Stepping into story activism

Senast ändrad: 29 januari 2024

Mary Alice Arthur höll en workshop på CNV:s konferens 2018. Det handlade om hur man kan ta steget och bli berättelseaktivist. Det blev en engagerande workshop om hur man hjälper sina deltagare att aktivera berättelser om en hållbar framtid.

We all use stories as a frame for how we see the world and as a filter for our actions. They tell us what “people like us” can expect, who has the power and how we interact with nature. So what happens if you want to help change the story of how people see the world? So many people want to get good at storytelling so they can influence others.  But stories can do so much more than this!  They are a foundation stone for changing our experiences and expectations and the doorway for new possibilities. This session offers ten practices of Story Activism and how you can use them as a foundation to work with others to change the stories we’re all living in together.  This will be a highly hands on and fun session aimed at providing both a roadmap and some highly practical tools for taking action in areas that matter most to you. 

Hör Mary Alice berätta vad en story activist är.

Om Mary Alice Arthur

Mary Alice är berättelseaktivist och arbetar med berättelser som bidrar till ett positivt systemskifte och fokuserar det kollektiva medvetandet på kritiska frågor. Hon skapar helt enkelt utrymme för de berättelser som leder folk till en blomstrande framtid. Att ta tillbaka makten över sin egen berättelse är grundläggande för den egna utvecklingen och en nyckel till att besvara frågan: ”Vad är min uppgift?” Hon brinner för att arbeta med stora som små systemiska berättelser som ger nycklarna till en mer generativ framtid för alla. Mary Alice är också en internationellt uppskattad processledare, som lär oss att hålla och skörda frukterna av samtal om frågorna som betyder mest, och av de berättelser som omger oss i de system vi lever och verkar i. Hon har arbetat över hela världen och är nu verksam i Columbus, Ohio, USA. Hon driver facebooksidan The Story DojoSom ”international steward of the Art of Hosting” undervisar hon om deltagandeprocesser över hela världen.  Läs mer på Mary Alice's webbplats. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv