Att handla upp bra naturvägledning

Senast ändrad: 17 januari 2022

22 september 2020

Hur förvaltare med hjälp av konsulter, kan ta fram nationalparksskyltar, audioguider, foldrar mm, där innehållet motsvarar världsledande pedagogik.

Webbinariet handlade om hur förvaltare framgångsrikt kan arbeta med konsulter för att ta fram obemannad naturvägledning till nationalparker av hög kvalitet – målbilden är att nationalparkernas pedagogik ska vara världsledande.

Vad ska man tänka på när man formulerar krav i upphandlingen? Vad bör förvaltaren tänka på i kommunikationen med konsulten när det gäller innehållet i naturvägledningen? Vad i innehållet bör förvaltaren ha planerat innan ett uppdrag lämnas över till konsulten? Hur säkrar förvaltaren att konsulten tar fram t ex skyltar som gör att alla besökare känner sig välkomna och som leder till berikande och tankeväckande upplevelser? I seminariet presenterades erfarenheter från både förvaltarens och konsultens perspektiv.

Rie Stagegaard från Länsstyrelsen Gävleborg och Anna Berhan från länsstyrelsen i Norrbottens län berättade om sina erfarenheter från stora kommunikationsprojekt vid Hamra nationalpark och Abisko nationalpark. Två konsulter – Erik Unnerfelt från Outhousebyrån på Gotland och Mats Eriksson från Taiga nature & photo bidrog med sina perspektiv på hur samararbetet mellan konsulter och uppdragsgivare kan bli effektivt vad gäller kravställning och en bra dialog.

Se webbinariet

Se hela webbinariet om upphandling av naturvägledning på Youtube.

Se presentationerna

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv