Webbinarier för nationalparksförvaltare

Senast ändrad: 09 september 2021
Logotyp för Sveriges nationalparker

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker.

Material från tidigare webbinarier 

Här nedan kan du se inspelningar och ta del av material från tidigare webbinarier i serien om världsledande pedagogik.

Aktörssamverkan efter utbildning

Aktörssamarbete efter utbildningar

26 augusti 2021

Temat på detta webbinarium var hur man som förvaltare kan samarbeta med de lokala aktörerna efter att man har hållit i aktörsutbildningen. Vad kan man göra för aktörerna efter utbildningen, t ex gällande fortbildningar? Hur kan man synliggöra dem och hjälpa dem med deras aktiviteter? Vilka krav bör man ställa på de godkända aktörerna? När och hur kan man följa upp de satta målen i avtalen? Hur får man till en bra återträff? Detta är några av frågorna vi fokuserade på under webbinariet.

Vi hade tre presentationer som låg till grund för diskussionerna:

Anders Tysklind berättade om hur de arbetar aktivt med aktörsnätverk för Kosterhavets nationalpark. Man har återkommande träffar och det finns tydliga krav på vad som förväntas av aktörerna.

Sofia Tiger berättade om samarbetet man har med lokala aktörer vid Fulufjällets nationalpark. Man erbjuder återkommande fortbildningsmöjligheter och aktörerna får låna utrustning och kan använda naturum på egen hand. 

Daniel Åberg visade erfarenheter från arbetet med "European Charter for Sustainable Tourism" för Kullaberg. Arbetssättet med Chartern är snarlikt nationalparkernas aktörssamarbete och innebär mycket samarbete med lokala företag.

Här är en pdf-version av ppt-filen från webbinariet.

Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen

17 november 2020

På detta webbinarium fokuserade vi på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi visade på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna och presenterade fortbildningar som skulle kunna vara av intresse för de lokala aktörerna samt andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Dessutom presenterade vi den nya möjligheten till certifiering av naturguider och hur den förhåller sig till utbildningar med mera.

  • Guide- och värdskaps-utbildningarna som görs inom organisationen Interpret Europes verksamhet och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Kristian Björnstad berättade om sina erfarenheter från arbete med fortbildning i norska nationalparker.
  • Om att certifiera sig enligt det svenska certifieringssystemet för naturguider och om de utbildningar som ges enligt den nationella utbildningsnormen för naturguider. Per Sonnvik på CNV berättade.
  • Hur guideutbildningen för naturums säsongspersonal kan användas även för aktörer i nationalparker. Åsa Elfström från Söderåsen och Anders Arnell från CNV berättade. 
  • Om hur utbildning av flerspråkiga naturvägledare kan gå till - för ökad integration och ökade kontaktytor till fler målgrupper. Katrin Jones Hammarlund på CNV berättade om ett utbildningsmaterial som kan användas av aktörer, som till exempel nationalparker.

Dokumentation

Att handla upp bra naturvägledning

22 september 2020

Att handla upp bra naturvägledning. Hur förvaltare med hjälp av konsulter, kan ta fram nationalparksskyltar, audioguider, foldrar mm, där innehållet motsvarar världsledande pedagogik.

Webbinariet handlade om hur förvaltare framgångsrikt kan arbeta med konsulter för att ta fram obemannad naturvägledning till nationalparker av hög kvalitet – målbilden är att nationalparkernas pedagogik ska vara världsledande.

Vad ska man tänka på när man formulerar krav i upphandlingen? Vad bör förvaltaren tänka på i kommunikationen med konsulten när det gäller innehållet i naturvägledningen? Vad i innehållet bör förvaltaren ha planerat innan ett uppdrag lämnas över till konsulten? Hur säkrar förvaltaren att konsulten tar fram t ex skyltar som gör att alla besökare känner sig välkomna och som leder till berikande och tankeväckande upplevelser? I seminariet presenterades erfarenheter från både förvaltarens och konsultens perspektiv.

Rie Stagegaard från Länsstyrelsen Gävleborg och Anna Berhan från länsstyrelsen i Norrbottens län berättade om sina erfarenheter från stora kommunikationsprojekt vid Hamra nationalpark och Abisko nationalpark. Två konsulter – Erik Unnerfelt från Outhousebyrån på Gotland och Mats Eriksson från Taiga nature & photo bidrog med sina perspektiv på hur samararbetet mellan konsulter och uppdragsgivare kan bli effektivt vad gäller kravställning och en bra dialog.

Se webbinariet

Se hela webbinariet om upphandling av naturvägledning på Youtube.

Se presentationerna

Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

11 mars 2020.   

Med världsledande pedagogik kan vi väcka fascination inte bara för det självklara och storslagna i våra parker, utan också för det lilla, mindre iögonenfallande. Utifrån våra platser och vad som finns där kan vi dela upplevelser och berättelser med besökarna som ger sammanhang och aha-upplevelser och som hjälper oss att lyfta större frågor om ekologi, biodiversitet, klimat och miljö.

I webbinariet mötte vi tre presentatörer som alla vrider och vänder på detta i sina dagliga arbeten. 

Låt den lilla laven berätta om den stora skogen

För att leva upp till ambitionen att vara den mest populära naturattraktionen i Europa, med världsledande pedagogik i naturen, arbetar Fulufjällets nationalpark tillsammans med sina samarbetspartners för att förmedla en enhetlig bild av parken. En bild som samtidigt tillåter var och en att hitta sitt engagemang och sitt sätt att berätta.

Sofia Tiger är naturumföreståndare i Fulufjällets nationalpark sedan 2008. Hon anser att bland det bästa med jobbet är att uppleva naturen tillsammans med parkens besökare, att hitta det där som personen går igång på och som ger ett bra samtal.

Storheten i det obetydliga: om att visa allmänheten äkta natur bakom det vardagsgråa

I en interaktiv presentation delade Evarist March Sarlat praktiska knep för att skapa relationer mellan allmänheten och den vardagsnära naturen, utifrån sina erfarenheter som guide i flera världsdelar och sammanhang.

Evarist March Sarlat är biolog med specialisering i etnobotanik, chef för Naturalwalks och naturguide. Som utbildare inom Interpret Europe utbildar han naturguider i Europa och Sydamerika. Han är baserad i Spanien. 
Presentationen hölls på engelska.

”Förundras över allt, även det vardagliga!”

Vad är vitsen med artnörderiet? Mats Ottosson funderade över frågan, med avstamp i Carl von Linnés uppmaning och utifrån egna möten med förundransvärda vardagsarter.

Mats Ottosson delar sin tid mellan att vara programledare för Naturmorgon i Sveriges Radio och att skriva naturböcker. 

Att nå nya målgrupper (eller blåsa liv i befintliga)

Att nå nya målgrupper (eller blåsa liv i befintliga)

10 december 2019.

Nästan alla nationalparker har någon målgrupp som man vill stärka sin relation till och interagera närmare med. Det kan handla om att nå nya målgrupper eller att blåsa liv i slumrande kontakter.

I CNV:s kontakter med nationalparker och naturvägledare nämns ofta ungdomar, stadsbor, lokalbefolkning och utländska besökare bland de grupper man vill ha närmare kontakt med. Därför bjöd vi in tre talare för att berätta om sina erfarenheter av arbete gentemot dessa.

Emily Brough från National Trust  - Hur blir parken relevant för alla? 

Naturskyddsområdet Divis and the Black Mountain ligger i Belfast, Nordirlands huvudstad med drygt 300 000 invånare. För att förbättra engagemanget hos och samverkan med lokalborna har förvaltaren, National Trust, tagit hjälp av det internationella nätverket OF/BY/FOR ALL och använder deras verktyg för samhällsengagemang. Man har särskilt fokuserat på att nå unga personer och har hälsa och välmående i fokus. Inför webbinariet ombads deltagarna att bekanta sig med:

Emma Rydnér, Världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap och naturum Ottenby - ”Vad gör vi för de drygt 1000 personer som bor på Sydöland?” 

Emma Rydnér berättade om arbetet för att stärka den lokala förankringen för världsarvet och naturum. Genom att söka upp och framgångsrikt engagera skolelever i utställningar och guidningar har man fått goda ambassadörer för landskapet.

Jenny Jonevret, Visit Sweden - Nationalparkerna och utländska besökare

Visit Sweden har ett regeringsuppdrag att marknadsföra Sverige som besöksmål i utlandet. Hur marknadsförs svensk natur och Sveriges nationalparker utomlands? Vilka behov och önskemål har de utländska besökarna inför en resa till svensk natur? Som en konsekvens av den ökande turismen behöver vi också tänka långsiktigt på olika aspekter av hållbarhet.

Dokmentation

Nytänkande naturvägledning kring stigar

Nytänkande naturvägledning kring stigar

11 december 2018

På detta webbinarium lyfte vi fram tre goda exempel på naturvägledning för stigar. Det delades på erfarenheter om hur man kan arbeta med interaktivitet, teknik och välavvägd skriftlig information. Det var tre korta föreläsningar och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Stigarna vid Vindelforsarna

Stigarna vid Vindelforsarna erbjuder besökare flera olika typer av naturvägledning för att lära känna natur och kulturmiljö vid forsarna: ljudguider, ljudrum, skulpturer, lekområde och skyltar. Hanna Johansson berättade om stigarna och om hur man i planeringen samarbetade med SFI-klasser. 

Skärgårdsstiftelsens utbildningsplatser

Skärgårdsstiftelsens utbildningsplatser har utformats tillsammans med barn. På platserna kan barn tillsammans med sina klasskamrater eller sin familj lära sig om naturen i skärgården och få genomföra uppdrag. Sandra Löfgren berättade om platserna och hur de kombinerar skyltar, film och ljudguider.

Tarzanstigen i Sundsval

På Tarzanstigen i Sundsvall erbjuds besökaren fysiska utmaningar samtidigt som man får ta del av naturvägledning på skyltar och genom tänkvärda installationer i trä. Stigen är byggd av en naturskola och det finns tillhörande pedagogiskt material. Johan Agås berättade.

Inspelning

Inspelning av webbinariet "Nytänkande naturvägledning kring stigar".

Att planera för naturvägledning i nationalparker med många besökare

Att planera för naturvägledning i nationalparker med många besökare

31 oktober 2018

Introbild för webbinariet 181031 om hur man kan planera för naturvägledning i nationalparker som har många besökare

Detta webbinarium handlade hur man kan planera för naturvägledning i nationalparker som har många besökare. På webbinariummet lyfte vi in erfarenheter från övriga Europa och från USA om hur man framgångsrikt kan planera och genomföra bra naturvägledning trots att det är väldigt mycket besökare. Vi hade tre presentationer.

Susan Cross och Peter Phillipson kommer från företaget Telltale, som är inriktat på att planera naturvägledning. De har under många år arbetat runt om i Europa med nationalparker med mycket besökare och har en stor mängd erfarenheter som de här delar med sig av.

Pete Peterson arbetar på  Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park i USA och har fram till nyligen varit Supervisory Park Ranger på Grand Canyon National Park. Han delar med sig av sina erfarenheter och de strategier han använder för att kunna erbjuda besökare bra naturvägledning trots mycket besökare. 

Clay Hanna är Deputy Chief of Interpretation på den mycket välbesökta nationalparken Grand Teton National Park i USA. De har ca 5 miljoner besökare per år och antalet ökar varje år. Han berättar om hur de planerar och arbetar för att besökare ska få ut så mycket som möjligt av besöket. 

Inspelning

Ta del av hela det inspelade webbinariet här. 

Reflektion om skyddad natur

Reflektion om skyddad natur

16 december 2017

Webbinariet handlade om hur du som förvaltare kan planera din kommunikation med besökarna så att de under och efter sitt besök reflekterar kring betydelsen av att skydda natur. Föreläsare var Claes Svedlindh och Ignace Schops.

Claes Svedlindh (Claes.Svedlindh@Naturvardsverket.se) har mångåriga erfarenhet inom naturvården: som naturvårdsdirektör och tidigare som kommunekolog. Han arbetar på Naturvårdsverket som chef på Naturavdelningen. 

Ignace Schops har under många år arbetat med kopplingen mellan samhället och biologisk mångfald. Han är president i Europarc och fick 2008 Goldman Environmental Prize för sitt arbete med att få till stånd Hoge Kempen National Park, som är den första nationalparken i Belgien. 

Inspelning

Inspelning av hela webbinariet på Naturvårdsverkets webbplats.

Innovativ teknik i nationalparker

Innovativ teknik i nationalparker

15 februari 2017

Webbinariet hade fokus på ny teknik för obemannad naturvägledning. Föreläsningarna gav inspiration från nationalparker i andra länder och vi diskuterade hur man kan tänka i val mellan olika tekniska naturvägledningsmetoder. Det hölls tre föreläsningar och en avslutande paneldiskussion.

Morag Hutcheson (Morag.Hutcheson@pc.gc.ca) från Parcs Canada pratade om den roll som ny teknik och videos spelar hos Parks Canada för att knyta samma nationalparkerna, historiska moment och marina skyddsområden - både på onsite och offsite. Morag pratade även om rollen som det nationella teamet för New Media Strategies and Investment spelar i att erbjuda digitala upplevelser och att underlätta implementering digital verktyg i Parks Canadas system av skyddade områden.

Paige Steele (paige@friendsofacadia.org) och Lynne Dominy (cavate@msn.com) från Acadia National Park i USA berättade om hur Acadia National Park samarbetar med partners för att engagera och entusiasmera ungdomar genom digital naturvägledning. För att fira Acadias hundraårsjubileum 2016 samarbetade parken med Friends of Acadia och Chimani, som är en app-utvecklare, för att lansera det populära och familjevänliga Acadia Quest-programmet i ett gratis och roligt digital format. Den upplevelsebaserade skattjakten är en plats- och nationalparks-baserad utmaning och genomförs med hjälp av en mobil enhet. Utmaningen tillåter ungdomar att lära sina äldre bekanta nya tekniska färdigheter, skapar morgondagens ambassadörer och mycket mer.

Neil Rathbone (neiltheflyer@gmail.com) från Info Point i Storbritannien berättade om hur man kan arbeta med digital naturvägledning när å ena sidan mobiltelefoner och surfplattor används alltmer, men å andra sidan historiska och naturbaserade besöksmål ofta ligger avlägset, vilket innebär nackdelar både när det gäller att erbjuda information och naturvägledning och att samla in respons från besökare. Hans föresläsning fokuserade på de senaste mobila teknikerna - från appar till beacons - och beskrev en ny lösning på en brist på infrastruktur, genom att skapa ett privat internet. Han berättade om några fall från Storbritannien med betydande aktörer som National Trust och the Royal Society for the Protection of Birds

Inspelning

Inspelning av hela webbinariet på Naturvårdsverkets webb.

Delaktighet i planering och förvaltning

Delaktighet i planering och förvaltning

28 mars 2017

Det tredje webbinariet hade temat planering av naturvägledning med fokus på delaktighet och samverkan. Där fick man lära sig hur man gör en naturvägledningsplan för nationalparker med utgångspunkt från interpretation och hur man i planeringsarbetet arbetar med samverkan och dialog. Det hölls föreläsningar med frågestund efter varje samt en avslutande diskussion med alla föreläsare närvarande.

James Carter från Storbritannien, som arbetat i många sammanhang med planering av natur- och kulturvägledning i samverkan, var den första föreläsaren. James berättade om huvudidén med interpretation och att arbeta med teman. Huvuddelen av hans föredrag handlade om hur man i Cairngorms nationalpark i Skottland arbetat med att planera interpretation i partnerskap mellan flera organisationer, utifrån fyra nyckelteman för parken. James beskriv både poänger och utmaningar med detta angreppssätt.

Daniel Gustafson från Länsstyrelsen i Örebro län höll i den andre föreläsningen. Daniel är tillsammans med Elisabeth Karlsson författare till det som med all sannolikhet kommer att bli Sveriges första naturvägledningsplan för en nationalpark, i Tiveden. Daniel beskrev arbetet med denna plan, inklusive målgrupper, mätbara mål, teman för parken och vilka naturvägledningsmetoder man vill satsa på. Daniel berättade också om de samarbeten och idéer till samarbeten som finns kring Tivedens nationalpark och hur detta kopplar till varumärkesarbetet.

Tredje föreläsare var Anders Arnell från Centrum för naturvägledning. Han berättade om arbetet med två handledningar i planering av interpretation och naturvägledning. Dels arbetar CNV med att färdigställa en handledning i planering av naturvägledning, som komplement till den tidigare utgivna handboken för tillgängliga natur- och kulturområden. Dels har CNV på uppdrag av Riksantikvarieämbetet producerat en metodhandledning för planering av interpretation, med titeln Platsens berättelser. Den innehåller bland annat övningar i att utforma teman och att lära känna sina besökare.

Inspelning

Inspelning av hela webbinariet På Naturvårdsverkets webbplats.

Kommande webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare

Hör av dig till cnv@slu.se för information om CNV:s kommande webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se