Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen

Senast ändrad: 17 januari 2022

17 november 2020

På detta webbinarium fokuserade vi på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi visade på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna och presenterade fortbildningar som skulle kunna vara av intresse för de lokala aktörerna samt andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Dessutom presenterade vi den nya möjligheten till certifiering av naturguider och hur den förhåller sig till utbildningar med mera.

  • Guide- och värdskaps-utbildningarna som görs inom organisationen Interpret Europes verksamhet och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Kristian Björnstad berättade om sina erfarenheter från arbete med fortbildning i norska nationalparker.
  • Om att certifiera sig enligt det svenska certifieringssystemet för naturguider och om de utbildningar som ges enligt den nationella utbildningsnormen för naturguider. Per Sonnvik på CNV berättade.
  • Hur guideutbildningen för naturums säsongspersonal kan användas även för aktörer i nationalparker. Åsa Elfström från Söderåsen och Anders Arnell från CNV berättade. 
  • Om hur utbildning av flerspråkiga naturvägledare kan gå till - för ökad integration och ökade kontaktytor till fler målgrupper. Katrin Jones Hammarlund på CNV berättade om ett utbildningsmaterial som kan användas av aktörer, som till exempel nationalparker.

Dokumentation

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv