Tack för din anmälan!

Senast ändrad: 13 mars 2020

Tack för att du anmält dig till seminariet Naturvägledning och hälsa i skyddad natur!

Antagna deltagare meddelas efter sista anmälningsdag. Antagning sker därefter i turordning enligt reservlista. De som fått plats kommer då också att få ett välkomstmail med vidare information.

Vänligen notera att vid återbud senare än sista anmälningsdag debiteras full avgift (om vi inte kan hitta en ersättare).

För mer info se seminariebeskrivningen.

Frågor? Välkommen att kontakta cnv@slu.se.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv