Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

Senast ändrad: 08 december 2021
Gruppbild. Seminarium Naturvägledning och hälsa i skyddad natur Söderåsens Nationalpark september 2020.

Den 1-2 september 2020 genomfördes ett seminarium i Söderåsens nationalpark om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktade sig till alla med intresse för naturvägledning med fokus på hälsa i skyddade naturområden.

"Parks are there today, tomorrow and every other day. Caring for people if people care for them too." Europarc

 

Skyddad natur är en självklar och fantastisk arena för aktiviteter som bidrar till folkhälsa. Men vad gäller, vem gör vad och vilken typ av aktiviteter är lämpliga för att både natur och människa ska må bra? Varför är det så viktigt att besökare förstår och skapar en relation till platsen de besöker? Hur kan naturvägledning bidra till detta? Vi på CNV, naturum Söderåsen och SLU:s framtidsplattform djur, natur och hälsa fick tillfälle att diskutera det under två fina septemberdagar 2020. Ett fantastiskt gäng av representanter för företag, förvaltare, naturum, kommuner, studieförbund med flera som delade intresset för dessa frågor deltog, testade skogsbad och andra övningar, diskuterade och utbytte erfarenheter i Söderåsens bokskogssalar.

Sussie Söderlundh från naturum Vattenriket, Åsa Elfström från nationalparksförvaltningen/naturum i Söderåsen, entreprenören och guiden Dunja Kalk från Plura Divisa och Carina Wennström från Forststyrelsen i Finland berättade om hur de arbetar och tänker kring aktiviteter med omsorg om både människa och natur. Lena Lidfors och Åsa Elfström hjälpte till med denna dokumentation. 

Seminariet arrangerades av CNV på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med Söderåsens nationalpark och SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

Stort tack till alla som deltog och bidrog! 

Program

Dag 1, tisdag 1 september 

12:00 Välkomna! Seminariet inleds med gemensam lunch i Turistbyrån. Obs att lunchen ingår i programmet.

Naturvägledning + skyddad natur = en resurs för folkhälsan.
Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning, ger en introduktion till seminariet och området natur och hälsa. 

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, berättar hur SLU arbetar med kunskapsutveckling inom området.

Naturvägledning och hälsa i Vattenriket. Naturum Vattenriket i Kristianstad arbetar sedan flera år med naturvägledning till hälsa. Aktiviteterna är uppskattade och efterfrågade! Naturvägledare Sussie Söderlundh berättar.

Healthy Parks, Healthy People ett framgångskoncept i finska nationalparker, och i Europa. Carina Wennström, specialplanerare Metsähallitus/Forststyrelsen, berättar om hur man arbetar med naturupplevelser och hälsa i program riktade till olika målgrupper. Vi får också internationella exempel.

Hälsoaktiviteter i Söderåsens nationalpark – den privata aktörens perspektiv. Dunja Kalk är diplomerad guide i Söderåsen och driver företaget Plura Divisa, officiell samarbetspartner till nationalparken. Övningar och diskussioner utomhus. Fika.

Middag på Villa Söderåsen. Vegetarisk och vegansk mat. Övriga kostönskemål anges i anmälan.

Åsa Elfström, föreståndare naturum Söderåsen, guidar i nationalparken och berättar om varför man arbetar med hälsa.

Skogsbad i kvällningen! Sussie Söderlundh, naturvägledare naturum Vattenriket.

Avslutning senast 20:30

 

Dag 2, onsdag 2 september

Morgonyoga vid Villa Söderåsen.  

Frukost

9.00 Att ordna aktiviteter i skyddad natur: Vad vill vi? Vad gäller? Vad ska vi tänka på? Åsa Elfström, föreståndare naturum Söderåsen. Olika perspektiv, förväntningar och önskningar ska mötas när vi ordnar aktiviteter i skyddad natur. En diskussion för att förstå varandras infallsvinklar och hur nationalparkernas värden – de vi vill dra nytta av för vår hälsa - påverkas av aktiviteter.

Workshop! En övning för fortsatt erfarenhetsutbyte med möjlighet att testa hur våra nya kunskaper och idéer kan omsättas i praktik. Tanken är att påbörja ett konkret arbete som kan fortsätta hemmavid. Leds av CNV, Söderåsens nationalpark och Dunja Kalk/Plura Divisa.

Seminariet avslutas med gemensam lunch kl. 13, till ca 14.

Tisdagen 1 september

Tisdagen 1 september

Workshopen hölls i föreläsningssalen och i naturen utanför på Röstånga Turistinformations Södra entré till Söderåsens nationalpark. Härifrån kan man vandra på olika leder, bland annat Skåneleden. Den vackra Odensjön ligger en kilometer bort man kan också gå en runda på fyra kilometer uppe på åsen och titta ned på Odensjön. Turistinformationen drivs av Svalövs kommun och är öppen halva året. Magdalena Szalay visar besökare till rätta. Magdalena berättade att detta år varit speciellt på grund av pandemin - många nya besökare "nyvandrare" som hon kallar dem har hittat ut under sommaren. Turistbyrån ger dem så mycket stöd de kan och berättar om utrustning, vandringsleder och vad som gäller i den skyddade naturen. Samt tipsar om besök också i naturum Söderåsen som ligger vid en annan entré några kilometer bort. 

Workshopen inleddes med presentation av deltagare och deras förväntningar samt genomgång av åtgärder och förhållningsregler för att minimera risk för smittspridning. En god pumpasoppa med grov smörgås avnjöts i solen utanför turistbyrån. Vegetarisk och coronanpassad mat ordnades av en lokal restaruang under de två dagarna.

Naturvägledning + skyddad natur = en resurs för folkhälsan Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning

Naturvägledning + skyddad natur = en resurs för folkhälsan
Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning
  välkomnade deltagarna med att berätta om tidigare seminarier på tema naturvägledning natur och hälsa som genomförts i samarbete mellan CNV och SLU:s framtidsplattform Djur, natur och hälsa.

Allt mer forskning styrker att naturvistelser kan ha betydelse både i rehabilitering och i folkhälsa. Från ett handfull studier för 30 år sedan till tusentals idag enligt professor Patrik Grahn vid SLU Alnarp när han föreläste vid SLU:s konferens förra våren. Grahn har särskilt pekat på tillgång närnatur (max 300 meter från bostaden) som viktigt för folkhälsa. De cirka 15 procent av Sveriges yta som idag skyddas på olika sätt finns idag i snitt 2.1 km från medborgarna. Sveriges 30 nationalparker och flera tusen skyddade områden är en viktig resurs för folkhälsa. Särskilt om förvaltningen anpassas för detta behov. Nationalparkerna hade 2019 2,8 miljoner besök och Naturvårdsverket redovisar i en besökarundersökning hur upplevda hälsoeffekter vid besök ökat sedan en undersökning 2014. Aktiveter i skyddad natur måste genomföras med stor varsamhet och kunskap om vilka särskilda föreskrifter som gäller i området. Här har alla som kommunicerar med besökare och bjuder till aktiviteter ett stort ansvar.

WHO definierar hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Den existentiella hälsan (t ex mening och syfte, upplevelse av förundran, helhet och integration, harmoni och inre frid) är en viktig del.Vi har traditionellt fokuserat på hur vistelser i natur bidrar till hälsa genom fysisk aktivitet men många andra delar av naturbesök bidrar till hälsa och välbefinnande - som till exempel känsla av förundran och fascination, sammanhang, delaktighet och gemenskap med andra deltagare. Naturvägledningsaktiviteter leder till fördjupade upplevelser och kunskap om natur och om hur naturen bevaras och förvaltas. Dimensioner som ytterligare kan bidra till de upplevda hälsoeffekterna. Naturvägledning kan då samtidigt bidra till både folkhälsa och naturvård. Syftet med seminariet att testa aktiviteter och utbyta erfarenheter om hur det kan gå till i praktiken. 

Evas presentation
Läs mer på CNVs sida om natur och hälsa 

SLU:s framtidsplattform Djur, natur och hälsa Lena Lidfors, programchef 

SLU:s framtidsplattform Djur, natur och hälsa
Lena Lidfors, programchef  
berättade om SLUs arbete med att stötta och utveckla forskning inom området hälsa både vad gäller natur och djurkontakt. SLU Alnarp har en lång tradition av forskning på betydelse av natur/park/trädgårdskontakt i rehabilitering. Det ökade intresset för och samarbetet med vårdhundar, hästar och andra djur både i skolundervisning och omsorg är ett område där allt mer praktik och forskning bedrivs.
Lena gick igenom och visade de kunskapsresurser som finns inom SLU.
Rapporten "Så mycket upplevelser med så enkla medel" som CNV och plattformen tagit fram tillsammans från de två första seminarierna är ett exempel som ger kunskap och ställer nya frågor för naturvägledare och forskare inom detta fält. 

Läs mer på SLU framtidens djur natur och hälsa 

Naturvägledning och hälsa i Vattenriket, Sussie Söderholm, naturvägledare från naturum Vattenriket

Naturvägledning och hälsa i Vattenriket,
Sussie Söderlundh, naturvägledare från naturum Vattenriket
tog med gruppen ut i septemberluften för en Thai chi-övning med en rörelse per moment istället för 3 rörelser.

Sussie fortsatte utomhus och berättade, med hjälp av headset och laminerade A3-bilder om verksamheten i naturum i biosfärområdet Kristianstads vattenrike. 

Naturum öppnade för 10 år sedan - den 27 november firar de 10-års jubileum.
Bakgrund till naturums satsning på hälsoaktiviteter var att de hade många besökare och svårt att hinna med. Personalen behövde återhämtning och hämtade inspiration från boken ”Naturkraft” av Åsa och Mats Ottosson. De bjöd in Åsa på en workshop och provade Chi gong (ungefär som den vi just provat). De läste in sig på forskning. Till exempel studier från USA om hur människor förändrades av att få komma ut i naturen och om Ulrich studier om hur hjärtopererade personer upplevde mindre smärta om de hade utsikt mot träd och natur istället för hus. Samtidigt fortsatte samarbetet med Åsa Ottoson. En verktygslåda med olika övningar man kan göra i naturen växte fram.

I programmet 2015 bjöd naturum in besökare till häsloaktivteter klockan 9.30 på torsdagsmorgnar; skogsbad, lugn och natur vandring, chi gong på takterrassen med mera ingick. Mellan 30 och 40 personer dök upp varje gång. Programmet har blivit allt mer populära och i år har de varit två personer för att kunna dela upp folk. 

Skogsbad handlar om (och är en träning på) att göra så litet som möjligt. Naturum har haft skogsbad från våren när vitsipporna blommar, under sommaren och på hösten. Deltagarna är både nybörjare och rutinerade, en del kör långt för att kunna vara med. Skogsbad handlar om att med alla sinnen lukta, känna, smaka och se och vara närvarande och "glömma" bekymmer. Att förundras av naturen. Att bara titta upp och studera himlen, att följa en myra eller ett grässtrå som rör sig i vinden. Att odla sin asociala kompetens, det vill säga att gå in i sig själv som en form av Mindfulness i natur. Sussie ser skogsbad som ett bra sätt att låta din inre rösten få komma till tals. Naturum brukar rekommendera att för trygghetens skull ta med en kompis om man inte har en grupp att gå ut med men att man ska inte prata med varandra. När de kör skogsbad i Vattenriket brukar de fråga deltagarna om deras tankar. De har fått svar som t ex ett inre lugn, stillhet, vidga mina sinnen, reflektera, lära mig nya saker, behagligt, en ny känsla med mera.

Naturum är också besökscentrum biosfärområdet Vattenriket. Områdets syfte är att bidra till hållbar utveckling lokalt. Hälsoaktiviteterna passar bra in och man kommer fortsätta att använda naturen för att hjälpa människor att må bättre till exempel genom så kallad green care i samarbete med arbetsmiljöenheten på Kristianstad kommun. De har även tagit med sig andra grupper ut på skogsbad, till exempel nya svenskar, äldre, mm.

Det finns flera teorier om vad som bidrar till välbefinnande vid t ex skogsbad. En är att träd och buskar skickar ut så kallad efytocider för att motverka parasitangrepp, för att kommunicera med varandra om t ex djur som äter på dem - och att människor skulle må bra av att komma i kontakt med dessa ämnen.

Naturum har också haft en workshop om att lägga mandalas; det vill säga att lägga symmetriska mönster t ex av löv i en cirkelform. TIllfällig konst som kan lämnas i skogen för att andra ska kunna hitta dem. Vid ett tillfälle gjorde de mandala och testade Chi gong med cheferna på Kristianstads kommun. De fick mingla runt olika stationer och testa och en broschyr om skogsbad. I år har man inte haft så många bokningar men man har istället gjort  filmer för att berätta om aktiviteterna. Bland annat en film om natur-Mandalas, om att bygga ett så högt torn man kan av pinnar samt om att "hitta ditt inre lugn".

Naturum jobbar mycket med ett budskap om kärlek till natur - om allt man kan göra i natur som att sitta vid ån, lyssna på vatten, bada, måla eller ägna sig åt handarbete ute. De fokuserar inte så mycket på problem men om allt som är bra med naturen. Vi tror att om människor blir mer kära i naturen så blir de också mer rädda om den.

Sussies sammanfattning: 

 • Genomfört Skogsbad och qigong utomhus för allmänheten och bokade grupper sedan 2015.
 • Inspirerade av Åsa och Mats Ottossons böcker ”Naturkraft” (2006) och ”Lugn av naturen” (2013)
 • Varit på utbildning med Åsa och Mats i skogsbad och qigong på olika platser i Sverige.
 • Grundtankar: Gör så mycket som möjligt i naturen. Gör så lite som möjligt i naturen.
 • Skogsbad: Vara här och nu i naturen med hjälp av dina olika sinnen. Odla din osociala kompetens.
 • Mål: Uppleva avkoppling, återhämtning och kärlek till naturen. Se naturen som den tillgång för välmående som den är. Vilja ge sig ut på egen hand.

Sussies presentation

Kontakt Sussie Söderlundh 

Mer info:

Vattenrikets webbsida

Vattenriket på sociala medier:
Facebook: ”Naturum Vattenriket” - Instagram: ”vattenriket”.

Åsa och Mats Ottossons webbsida länkar till böcker och med qigongfilm 

Studiefrämjandets studiecirkelmaterial ”Lugn av naturen” med studieplan och olika övningar

 

Carina Wennström Forstyrelsen i Finland deltog via länk. Healthy parks Healthy people ett framgångskoncept i finska nationalparker, och i Europa,

Carina Wennström Forstyrelsen i Finland deltog via länk.
Healthy parks Healthy people ett framgångskoncept i finska nationalparker,
och i Europa,

I Finland ökar antal besök i nationalparkerna kraftigt, 2001 besökte  800 000 parkerna 2018 var besöksantalet över 3 100 000. Det speglar både ett ökat besökarantal och att antal nationalparker har ökat. Idag finns 40 nationalparker och 5 så kallade nationella strövområden i Finland.  I strövområden bedrivs skogsbruk men friluftslivet prioriteras.

Det finns också 400 ”ödestugor” - en slags raststugor som är fria att använda. De är mycket spartanskt inredda med enkla bäddar, eldplats och kokkärl. Besökare ska ha med sig liggunderlag och sovsäck och den som kommer sist ska alltid få plats. Vid stugorna går det också bra att tälta.

Den lokala ekonomin kring parkerna har ökat från 108,9 till 211,5 miljoner Euro 2010-2018. Investeringar i nationalparker ökar besöksantalen och då även inkomsterna för de lokala företagarna/entreprenörerna.

Ett ökat antal besökare ökar även slitaget. Forststyrelsen arbetar därför på flera sätt med utveckling av hållbar turism i parkerna. Hållbar turism – flera sätt att arbeta, bl a 2 charterparker. För ca 10 nationalparker har man definierat LAC (Limit of Acceptable Change) med indikatorer som man årligen följer upp. Närmar sig en park vissa gränser för indikatorerna (gränser för hållbarhet) måste man vidta skötselåtgärder, öka informationsinsatserna, styra besökarna eller dylikt.

Samarbetsavtal sluts med företagare som jobbar i nationalparkerna eller dess närhet. Idag finns avtal med ca 700 företagare. Årliga informationsträffar ordnas för alla företag. Företagarna förbinder sig till att idka hållbar naturturism. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för några populära turistdestinationer och Sustainable travelling Finland är nytt nationellt certifikat.

Principer för hållbar naturturism har tagits fram som vägledning för områden förvaltade av Forststyrelsen. De gäller för nationalparker, historiska platser och UNESCOS världsarvsområden i Finland.
Rapport Finlands ”Principles of sustainable tourism” 

Naturkontakt och hälsa

Allt mer fakta visar att kontakt med naturen:

 • Påverkar den mentala hälsan.
 • Lindrar kroniska sjukdomar.

Forststyrelsen besökte en konfernes i Melbourne 2010 på tema Healthy Parks Healthy people. Det resulterade i att ett program fram till 2025 togs fram:  ”Healthy parks Healthy people Finland”. Mål: att få ut finländarna i naturen för hälso- och välmående, samt för få ”kontakt” med naturen och förstå värdet av naturskydd.

Om naturen mår bra, mår också människorna bra.  

Utveckling av metoden HPHP Finland skedde 2013-2014 genom tre temaområden och det övergripande målet att öka Finländarnas hälsa och välmående i mångformig natur. 

Tema 1: Från närnaturen till nationalparkerna: Det ska vara enkelt och lätt att ta sig ut i naturen. Just nu jobbar man med att uppdatera sina internetsidor. Karta på nätet där du kan söka upp den information du behöver för att ta dig till grönområden. Vägvisning och skyltning viktigt för att man ska hitta. Möjlighet att hitta också de som hyr ut utrustning för att ta sig ut i naturen, t ex ryggsäck, vandringsskor.

Tema 2: Modig i naturen: De som inte vågar ge sig ut i naturen ska våga ge sig ut. Även äldre personer ska kunna ta sig ut i naturen. Bjuder in företagare att ordna aktiviteter i nationalparkerna.

Tema 3: Kommunikation och samarbete: Kunskap om naturen och naturens hälsoeffekter ska underlätta beslutsfattande. Man vill uppnå resultat genom kommunikation och samarbete – kunskap om naturens hälsoeffekter ökar, även bland beslutsfattare. Man informerar om naturen, följer upp skolornas läroplaner, mm

Uppföljningen av hälsoeffekter görs genom kundundersökningar och kontinuerliga besökar- och besöksräkningar. Under 2020 och Coronapandemin har besöksmängden ökat med 20 % ( jan-juli)

Kundundersökningarna görs med 5-10 års mellanrum i alla nationalparker och andra viktiga områden. Totalt 60 områden omfattas.

Frågorna i kundundersökningarna är standardiserade, se PP. Man frågar t ex hur besökarna värderar möjligheten att kunna besöka naturen ekonomiskt.

Resultat 2016-2018: 88% av besökarna ansåg att besöket hade ganska eller stor effekt på välmåendet (4,37 på en femgradig skala).

Nationalparker är arena för fysisk aktivitet - i snitt rör sig besökare mellan 5 och 20 km under ett besök i en nationalpark. Det främjar den nationella hälsan motsvarande ett värde av miljoner euro. 

Toolkit och andra exempel

Europarcs Healthy Park Healthy People Europe program lanserade ett ett tool-kit i somras. Se länk nedan.

Carina gav också exempel på flera konkreta projekt i Finland för olika målgrupper: Open air,  Moved by Nature project, Everyone outdoors, Moved by Nature II, Trail to Nature, Nature Access to All (Nat Ac), Stigen till naturen, start-kit (baby-låda) för naturbesök för nyblivna föräldrar.

Hon tipsade också om andra länder som arbetar på detta tema:
Skottland med "Afternoon tea i naturen", Spanien med TV-skärmar på sjukhus om naturens hälsofrämjande effekter. Belgien, Australien, Canada (Parks Canada) och USA med National park service är andra. Finland ganska ensamma om att mäta och följa upp hur människors hälsa påverkas av att vara i naturen. 

HPHP Europe – key outputs 2020-2025. Se PP.

Mer info:

Länk till Carinas powerpointpresentaion

Länk till HPHP-toolkit (Europarc) 

 

Hälsoaktiviteter i Söderåsens nationalpark – den privata aktörens perspektiv, Dunja Kalk, Plura Divisa parkens partner


Hälsoaktiviteter i Söderåsens nationalpark – den privata aktörens perspektiv, Dunja Kalk, Plura Divisa parkens partner 

Dunja tog oss med en bit in bland bokarna i nationalparken och stannade vidl en bänk där flera gångvägar gick åt olika håll. Hon beskrev hur det är att vara privat entreprenör med flera olika inriktningar och att ta med sig grupper till nationalparken. Hon har valt att ta litet mer betalt och ge grupperna det extra som de kan uppskatta. Hon tar på sig kläder som tydligt markerar att hon är guide med hatt och vandringsstav, och arbetar med alla sinnen och berättelser och andra konstnärliga uttryck. Hon tog upp vikten av att känna området dit man tar sina grupper, att tänka på säkerheten om någon blir sjuk eller skadar sig.

Dunja genomförde en övning kring bilder från parken som grupper om tre fick reflektera kring och diskutera med varandra. Vilka tankar och associationer väcker bilderna? Ett sätt att förstå olika perspektiv på samma fenomen och att lära känna både platsen och varandra.   

Åsa Elfström och Dunja berättade också om guidediplomering som nationalparken använts sig av detta i drygt 10 år. Åsa som arrangör och Dunja som deltagare. Entreprenörer ”tentar av” kunskaper om parken.
Test av guideförmåga ingår inte än så länge. En naturvägledningskurs som tagits fram av CNV för naturums sommarpersonal gavs i år i parkens egen tappning för personal + entreprenörer. Under hösten ska också en så kallad Aktörsutbildning inom arbetet med Sveriges nationalparker ges för entreprenörer. Förvaltningen överväger att samla dessa tre under samma paraply.

En diskussion om vem som ska ordna aktiviteter i skyddad natur och vad det bör kosta fördes i gruppen. Hur offentliga aktörer och privata kan komplettera varandra. 

Söderåsens nationalpark, Åsa Elfström, naturum Söderåsen och Skogsbad i kvällningen med Sussie Söderlund

Söderåsens nationalpark, Åsa Elfström, naturum Söderåsen

Efter middagen tog Åsa Elfström gruppen in i nationalparken där vi stannade vid en eldstad. Åsa berättade nationalparkens värden, arbetet med förvaltning och naturvägledning och den pågående satsningen på tema Hälsa. Åsa inbjöd sedan till diskussion om problem och möjligheter som förvaltare.

Söderåsens nationalpark är en av Sveriges 30 nationalparker. Parken har vetenskapliga värden och stora besöksvärden. Ädellövskog med mycket död ved och rik mångfald på geologiskt intressant grund. Rent vatten och rik kulturhistoria. Parken har en lång tradition av turism. På grund av läget en lätt nåbar / tillgänglig nationalpark och inkörsport för naturbesök för många - många ”nyvandrare” kommer till parken - och särskilt 2020.

Temat: Grön Hälsa i Södersåsens nationalpark

 • Varför? Uppmuntra naturnybörjare att fortsätta vara ute. Den egna hälsan kan vara en stark drivkraft. Förvaltningen slår ett slag för "naturen som medicin" och folkhälsan. Den enda eventuella biverkan att patienten blir naturbiten och engagerad i naturvård.
 • Hur? Säsongsanställda har aktiverats för att genomföra aktiveter och informera om hur man kan hitta mer info och andra arrangörer.
  Grön hälsa allt från träning och friluftsliv till naturupplevelser och ”meditation” i parken. Program/aktiviteter som ”tipsrunda” med sinnesuppgifter har genomförts. I naturum Södersåsen genomsyrar temat filmval, läshörna och pyssel. En tillfällig utställning inspirerar och informerar om temat? Hur göra/komma ut? Enkla tips och trix. Besökare kan ta med sig inspiration (citat, tips från barn, dikter) att ta med sig hem på en liten lapp från ett träd.

Diskussion om hur man informerar om föreskrifter, om att allemansrätten genom dem kan vara inskränkt i i skyddad natur i allmänhet och i Söderåsens nationalpark i synnerhet. Vad det innebär för entreprenörer. Samt om valet mellan att kommunicera ödesfrågor som artutdöende och klimat och frågor om personlig hälsa.

Mer info:

Nationalparksfolder Söderåsen

Höstprogram Söderåsen - förvaltningens och samarbetsparters (diplomerade guider). 

Folder allemansrätt från Naturvårdsverket. 

Föreskrifter för Söderåsens nationalpark från skötselplanen. 

 

Skogsbad i kvällningen med Sussie Söderlundh

Gruppen gick vidare med Sussie in i nationalparken och stannade under några höga bokar. Sussie berättade om konceptet Skogsbad som blivit allt mer populärt och genomförde några övningar som ökar närvaron i naturen och aktivera våra sinnen. Vi fick pröva att gå med händerna framför oss utan att titta i marken. Att hålla en spegel under näsan och känna på hur det var att gå och se uppåt trädkronorna istället för mot marken. Att utforska omgivningarna med lupp.  På väg längs stigen mot Odensjön fick vi i uppdrag att notera rörelser i naturen i den stilla kvällen. Till exempel unga nötkreatur som betade. Sussie bad oss sedan att istället känna och fokusera inåt. Hur känns det i kroppen när vi går vidare? Att gå på olika underlag, som mattan av bokollon som täckte marken längs stigen under fötterna. Framme vid Odensjön tittade vi under tystnad ut över det stilla vattnet en längre stund. Vi såg fiskar gå upp till ytan för att fånga någon insekt och fladdermöss som flög tyst över det spegelblanka vattnet och upp mot kvällshimlen. Med dessa exempel på övningar för närvaro i natur avslutades dag 1.

Checklista att tänka på när man arrangerar skogsbad enligt Sussie:

 • Första hjälpen
 • Begränsa deltagarantal?
 • Målgrupp? Svår terräng?
 • Tyst vandring?
 • Koll på området
 • Årstid, temperatur
 • Alternativ plan!
 • Stationer med skriftlig info?
 • Hörs du?
 • Ok med foto/gruppbild?

 

Att ordna aktiviteter i skyddad natur: Vad vill vi? Vad gäller? Vad ska vi tänka på? Åsa Elfström, naturum Söderåsen

Att ordna aktiviteter i skyddad natur: Vad vill vi? Vad gäller? Vad ska vi tänka på? Åsa Elfström, naturum Söderåsen

Åsa ledde dagens första övning om vad som gäller när man ska ordna aktiviteter i skyddad natur? 

Olika områden kan ha helt olika föreskrifter. Det är varje arrangör och enskild besökares eget ansvar att ta reda på vad som gäller i varje område.

I Stenshuvuds nationalpark får besökare inte plocka blommor vilket är tillåtet i Söderåsen. I Söderåsen måste död ved bevaras för skalbaggar och andra organismer. Söderåsens föreskrifter finns anslagna vid varje entré. Det är till exempel inte tillåtet att låta sin hund gå lös, man får inte klättra på stenbranter, inte samla död ved, inte flyga med drönare, inte använda skiv- eller bandspelare. Tolkningen behöver ibland göras med "nationalparkens vett och -etikett", t ex hålla en låg ljudnivå. Bandspelare skulle idag istället kunna gälla fågelappar som kan störa fåglarna om de används ovarsamt och sänder ut häckningsljud. Man får inte störa djurlivet. Nationalparkens föreskrifter revideras inte så ofta och när det sker är det en lång process. Beslut i nationalpark ska fattas av Naturvårdsverket - i reservat räcker det med att Länsstyrelsen fattar beslut.

Varje nationalpark och skyddat område har särskilda föreskrifter. I just Södersåsen säger föreskrifterna inget om begränsningar av antal besökare per grupp. Så är det inte alltid. Samråd inför aktiviteter t ex då man vill ta med besökare utanför stigarna för aktiviter kan göras utan avgift. Länsstyrelsen (i de fall det är länsstyrelsen som är förvaltare) måste svara inom 6 veckor. 

Det går också att söka dispens från föreskrifterna från Länsstyrelsen, men det¨är oftast aktuellt vid universitetsstudier, t ex samla in svamp eller daggmaskar. Som egenföretagare är det i regel svårt att få dispens. Dispens ska sökas minst ett halvår eller ett år innan aktiviteten äger rum. Det kostar runt 2 000 – 3 200:- per dispens.

Naturreservat kan ha flera markägare och man behöver ha tillstånd från markägaren. 

Vägledning för förvaltare och arrangörer av aktiviteter i skyddad natur finns här: 

Vägledning för förvaltare organiserat friluftsliv i skyddad natur. 

Råd och regler för friluftsliv och naturturism i skyddad natur

LRF och Naturturismföretagarna har tagit fram en skrift om vad som gäller och dialog och samverkan vid aktiviteter i allemansrättsligt tillgänglig natur utanför de skyddade områdena:

Turism på annans mark (PDF)

Diskussionen handlade också om miljöbrott - som klätterklubben som ville fälla träd men inte fick tillstånd. En dag var 50 träd nedhuggna. Tillsynen räcker inte alltid till. Det kan vara svårt att lagföra de ansvariga. Polisen har vissa personer som har utbildats i hur man jobbar med miljöbrott. Länsstyrelsen har rätt att beslagta utrustning och sedan polisanmäla det, t ex fiskeutrustning.

De flesta besökare och arrangörer är dock ansvarstagande och angelägna om att det ska fungera. Respekt för naturen och andra besökare är förutsättningen för aktiviteterna. 

Det finns ofta en väl uppbyggd infrastruktur vid nationalparker. Det kan man dra nytta av som privat entreprenör. Kommuner, stat har gjort det lättare att komma ut, man behöver inte fundera över vem som äger marken.

Många intressen ska samsa i nationalparken att gå, springa, rida, cykla, skogsbad, etc. Parken räcker inte till allting. Man bör noga tänka igenom var det är lämpligt att vara med vilken aktivitet. Att skogsbada vid Odensjön en lördag kväll är inte lämpligt. Ansökan om att anordna ett överlevnadsläger i nationalparken fick de nej. Yoga i nationalparken har en privat företagare däremot fått lov att anordna. Det har också naturum gjort - "prova på yoga" för att visa på aktiviteter som parken kan användas till. Diskussionen om rollfördelning och aktiviteter och vem som gör vad är levande.

Åsa föreslår att arrangörer ska tänka på planeringen av sin verksamhet utifrån flera "cirklar" och perspektiv. I den innersta finns arrangören själv med sin idé och kompetens. Runt om finns besökarna och presumtiva besökare med sina intressen för det som arrangörer erbjuder. I nästa cirkel finns andra människor som samtidigt besöker området. Den yttersta cirkeln som omger allt är platsen/arenan där vi verkar - i detta fall skyddad natur. Hur kan besöket störa andra besökare och naturen med alla de organismer så lite som möjligt? Hur kan besökarna göras medvetna om naturens värden och betydelsen av det egna beteendet vid besöket i skyddad natur - oavsett och aktiviteten är klättring, mossguidning eller skogsbad. 

Frågor för arrangören att ställa sig: Hur vill jag att mina besökare ska känna sig efter min aktivitet? Hur ska jag genomföra den? När (på året, på dagen, i årstiden)? Var ska jag vara? Varför väljer jag just denna plats - finns andra alternativa platser. Vem ska delta? Vad har de för förväntingar och förkunskaper? Oavsett syfte med aktiviteten är det viktigt att bidra till att skapa en relation till platsen, förstå vad som gör den unik och varför den skyddats och att skapa engagemang för bidra till att skydda den. Alla som använder skyddad natur för aktiviteter bör tänka igenom hur platsen blir mer än en kuliss vilka värden skyddas och vad som förväntas av deltagaren. 

GRUPPARBETE i Söderåsens natur

GRUPPARBETE i Söderåsens natur

Fyra grupper om fem uppdrogs att genomföra varsin aktivitet mellan entrén och Odensjön. Syfte: att bidra till välmående hos deltagare och att skapa en relation till platsen. En lek, en närvaroövning, guidning eller annat som alla kan ha glädje av och diskutera. Grupperna fick cirka två timmar på sig att prata ihop sig, planera och genomföra övningen. Klockan 11.15 samlades alla vid Odensjön, varje grupp bjöd sedan på en övning under 5 minuter på vägen åter. Efter varje aktivitet diskuterades hur övningen kunde påverka fysisk, social och mental hälsa. Till exempel genom att stimulera till rörelse, lek, dialog, sammanhang och relation till platsen.  

Grupp 1 Samarbetsövning med pinnar vid Odensjön

 • Två och två: Hitta en pinne och balansera den mellan varandra genom att bara hålla handflatan mot pinnens ände. Rör er under tystnad, passera hinder, byt ”ledare”, blunda. Kör ”över eller under” med resten av gruppen och deras pinnar.
 • Hälsodimension? Balans. Rolig. Enkelt anpassa svårighetsgrad till olika åldrar.
 • Platsanknytning? Död ved skyddad här. Pinnen till låns av skalbaggarna!

Grupp 2 Vad betyder detta för dig - i gläntan:

 • Leta efter något i naturen som har en betydelse för dig, t ex ett bokollon, en träd, en märklig form och berätta om varför du valt ju detta föremål och vad det betyder just för dig. Dela i runda för resten av gruppen.
 • Hälsodimension? Sätta uppmärksamhet på platsen med dess detaljer din och andras upplevelse.
 • Platsanknytning? Ev. inte plocka upp, utan istället gå runt på ”vernissage”. Väva in kunskap om platsen som gruppen inte själva tar upp. 

Grupp 3 Trädslalom i dalbotten:

 • Trädslalom. Var och en för sig rör dig runt i naturen med rörelser som utmanar styrka, balans. Alternativ cirkelträning med stationer. 
 • Hälsodimension? Lekfull träning, balans, koordination i samspel med platsen.
 • Platsanknytning? Anpassa tempo för att vara varsam med naturen. Avgränsning av yta (av säkerhetsskäl). Naturkontakt (t ex armhävningar mot bokstam)

Grupp 4 Trädstudier vid jätteboken och i skogsbrynet:

 • Välj ett träd, måla konturerna med blicken. Gå närmare, titta på löven, lukta & känn.
 • Hälsodimension? Närvaro. Att sätta ord på hur det känns? Teorier om varför människan reagerar positivt på fraktalmönster (som i grenverk)?
 • Platsanknytning? Trädens behov av tid på platsen. Hur träden skapar rum. Årstidsväxlingar.

Reflektioner från gruppen

Det ryms så mycket bakom det uppenbara.

Konturer, hälsa. Fokus på trädet som lugnar dig.

Ett sätt att anknyta till platsen, att landa.

Kul med matematiska samband i naturen. Fraktal teori forskningen på SLU i Alnarp. Vad är det i våra hjärnor som tilltalas av detta?

Vad gör det med hälsa; jobba återhämtande, lita på naturen, våga lita på naturens kraft - beroende på målgrupp. Ta tid för att få kontakt med och låta sig omslutas av skogen.

Det är stor skillnad mellan att berätta om något och att göra något, t ex övningar i naturen. Det kan bli så bra när man kombinerar det!

Efter tack, tid för utvärdering och några avslutande reflektioner från alla avslutades seminariet!  

När? Var? Hur? - Här hittar du alla praktikaliteter

När? 1 september kl. 12.00 med lunch– 2 september, kl. 13 med lunch till ca 14. 

Var? Vi kommer att vara i Röstånga, en av entréerna till Söderåsens nationalpark. Vi samlas för registrering och lunch i Röstånga turistinformation vi kommer också att vara utomhus i Söderåsens nationalpark. Fika och övriga måltider (frukost  för de boende där)  i Villa Söderåsen.

Hitta hit: CNV uppmuntrar hållbart resande. Ta tåg till Klippan eller Stehag för byte till buss 518 som stannar i Röstånga. (Samma buss stannar även i Skäralid nationalparken). För tidtabell och biljetter: Skånetrafiken

Hur? Vi kommer att vara både inne och utomhus, oavsett väder. Vi kommer att göra övningar som ger närkontakt med naturen. Medtag kläder för detta. Har du möjlighet, så ta gärna med ett liggunderlag eller yogamatta. Program finns längre ner på sidan.

Max deltagarantal: 29 personer.

Pris:  1 600 kr exkl moms för de som bor i Villa Söderåsen. 1200 kr exkl moms för övriga  Avgiften faktureras i efterhand. 

Alla måltider under seminariet ingår: Två luncher, middag dag 1, samt fika båda dagarna. Vegetarisk och vegansk mat. Ange övriga kostönskemål, allergier och liknande i anmälningsformuläret.

Priset är ett enhetspris och subventionerat tack vare vårt samarbete med SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Vi kommer därför inte att göra avdrag om man t ex inte vill delta i måltiderna. 

Corona och vad händer om det blir inställt? Information om hur vi Coronaanpassar seminariet har gått ut per mail till alla deltagare. Hör av dig om du inte fått informationen! Fakturering sker i efterhand vilket innebär att deltagare inte ligger ute med pengar om evenemanget skulle bli inställt. 

För vem?

För vem? Seminariet vänder sig till alla med intresse för naturvägledning, hälsa och natur som vill ordna eller redan ordnar aktiviteter i skyddade naturområden, och som har ett intresse för den skyddade naturen som en resurs för folkhälsa.

Seminariet ingår i arbetet med varumärket Sveriges nationalparker, varför nationalparksförvaltare/-personal kommer att ha förtur till några av platserna.

Fakta:

Seminariet ingår i en serie som arrangeras av CNV i samarbete med SLU Framtidens djur, natur och hälsa och som utforskar hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. 

Läs mer om våra tidigare aktiviteter om naturvägledning och hälsa på CNV:s webbplats


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv