Dokumentation Att sprida ringar på vatten 2021

Senast ändrad: 29 januari 2024

2021 års nationella konferens i vattenpedagogik: "Att sprida ringar på vatten 2021" genomfördes 11 november. Årets tema: Att berätta om vatten. På konferensen presenterades inspirerande exempel på olika sätt att berätta. Vi delade med oss av våra egna erfarenheter och fick ta del av hur andra gör. Vi diskuterade också frågor som är viktiga för nätverken att ta upp 2022.

Konferensens förmiddag

Konferensen inleddes av Jakob Granit som är generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten. Han delade med sig av din egen berättelse om hur han blivit intresserad av att börja jobba med vatten. En berättelse som tog avstamp i både nationella och internationella perspektiv.

Sveriges havsambassadör, Helen Ågren, fortsatte med att sätta vattenmiljöerna i ett klimatperspektiv. Hon lyfte hur viktiga ni inom de vattenpedagogiska nätverken är för att sprida vattenmedvetenhet. Hon uttryckte det såhär: Ni är mina viktigaste allierade. Utan er finns det ingen kunskap. Utan kunskap, inget engagemang. Inget engagemang, inga förbättrande åtgärder.

Därefter kom ett mycket uppskattat inspirationspass där vi fick höra hur fyra verksamheter från nätverken jobbar med att berätta om vatten.

  • Vattenverkstaden i Malmö jobbar med musik, sång och barnberättelser om Räkan Rut och hennes vänner. Oerhört inspirerande tyckte konferensdeltagarna och Vattenverkstaden och deras Havsbandet kommer nog få många förfrågningar om spelningar framöver.
  • Missa inte att titta på presentationen om Lankälvskatedralen. Här gestaltar konstnärer naturen genom att skapa oerhört vackra fönster som visar livet i Lankälven. Lankälvskatedralen lockar till spontana besök hos dem som råkar passera till fots eller cykel.
  • Tillbaks i Malmö fick vi bekanta oss med unga havsambassadörer hos Marint kunskapscenter. Projektet stärker ungdomarnas röst i debatten. En skola tog fram underlag kring hur de vill att Ribersborgsstranden ska utvecklas. Eleverna bjöd sen in tjänstepersoner och politiker från kommunen och presenterade sina idéer.
  • Det sista inspirationspasset från Baltic Sea Science Centre bjöd på en sång över en torsks liv. Missa inte det! I Project Breathless vill man engagera människor med hjälp av andra sinnen. Istället för att i tabeller visa på hur mangan varit närvarande i torskens ortoliter så har de skapat en sång som inte går att värja sig från…

Förmiddagen avslutades med en föreläsning och workshop med kommunikatören Ragnhild Larsson. Under hennes pass fick vi lära oss mer om storytelling som metod för att berätta om vatten – och att öka vattenmedvetenheten. Ett härligt pass som skapade mer nyfikenhet kring ämnet.

Konferensens eftermiddag

Efter lunchen kom en överraskning. En tävling där deltagarna fick gissa vad som dolde sig i en mystisk flaska. Rätt svar var: mareld. Vinnaren blev Erik Kohlström - GRATTIS! 

Under stor del av eftermiddagen diskuterade vi utveckling av och samverkan i nätverken. Under ett open-space-pass skapade vi grupper kring engagerande teman som deltagarna själva valde. Syftet med eftermiddagen var att blicka framåt - vad ska vi göra i nätverken 2022 och vad är vi mest intresserade av.

Eftermiddagens händelse var förstås FILMGALAN! Missa inte de fina filmerna som några av nätverkens medlemmar gjort under hösten filmkurs. Så inspirerande!

Här kan du ta del av förmiddagens presentationer och de inspirerande filmer vi såg under dagen.

Havs- och vattenmyndighetens film om vatten (den är jättevacker, se den)

Inspelning av förmiddagens presentationer

Förläsningen av Ragnhild Larsson: Storytelling som ger ringar på vattnet (pdf)

Filmgalan

Mästerbyggaren av Erik Kohlström 

Faunapassagen i Linköping av Lotta Lindström

Öresund under bryggan av Jonny Magnusson

Eftermiddagens diskussioner 

Här kan du läsa alla bra saker som kom fram under eftermiddagens diskussioner. Ladda ner och inspireras (pdf): Diskussionsdokument Ringar på vatten 2021.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv