Dokumentation: Snabbkurs i allemansrätten

Senast ändrad: 29 januari 2024
Illustration av sjö och speglingar. Ida Wendt.

Här finns dokumentation från snabbkursen i allemansrätt som genomfördes 11 maj 2021.

Snabbkursen i allemansrätten är för dig som möter människor i friluftslivet. Den tar kortfattat upp allemansrättens grunder, rättigheter och skyldigheter, lyfter olika exempel och kommunikationsresurser.

Kursen hölls av Sanja Kuruzovic som är ansvarig handläggare för allemansrätten på Naturvårdsverket och Nils Hallberg, miljöjurist på Naturvårdsverket.

Dokumentation

Se hela snabbkursen, här finns inspelningen, YouTube, 62 minuter. 

Powerpointpresentation från snabbkursen, se här, pdf, 24 sidor, 1,3 MB 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv