Allemansrätten

Senast ändrad: 27 januari 2020

Allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. Ju fler som förstår dess innebörd och värde, desto större sannolikhet att friheten att röra sig fritt i skog och mark finns kvar även i framtiden. Naturvägledaren har därför en viktig uppgift i att kommunicera allemansrätten och förebygga konflikter.

Allemansrätten är en gammal sedvanerätt som bygger på respekt och hänsyn som brukar sammanfattas med orden ”inte störa, inte förstöra”. I praktiken är det inte alltid så enkelt. Allemansrätten är långt ifrån glasklar och den bygger på att varje enskild individ känner ansvar. Ansvarskänslan byggs ofta upp när man får tillfälle att vistas i och bygga upp en relation till naturen, dessutom finns kunskap och regler som behöver kommuniceras. Här har naturvägledaren en viktig – men inte alltid så enkel - roll att spela! Vi hoppas att du som naturvägledare ska hitta stöd, idéer och inspiration på dessa temasidor, som ägnas åt kommunikation om allemansrätten i alla dess former.

CNV har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som kan användas av alla som vill lära sig mer om allemansrätten och framför allt de som arbetar med naturvägledning. Det kan användas som stöd att förmedla och diskutera allemansrätten, framför allt med vuxna deltagare eller ungdomar. Vägledningen är utformad som ett vädertåligt block, med bilder riktade mot deltagarna, diskussionsfrågor och handledning vänt mot naturvägledaren, som fungerar bra att använda i fält.

Upplandsstiftelsen: Filmer om allemansrätten på olika språk (arabiska, dari/persiska, lätt svenska samt med engelsk undertext).

Naturvårdsverket och Visit Sweden har tagit fram en film om allemansrätten, riktad till utländska besökare.

Allemansrätten på facebook

 

Exempel på organisationer som arbetar med att kommunicera allemansrätten:

Naturvårdsverket

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Friluftsfrämjandet

Håll Sverige Rent, HSR

Svenska turistföreningen: För barn, och den som vill läsa på lätt svenska, har STF tagit fram allemansrättsskolan. Med enkel text och korta filmer kan du lära dig mer om vad den svenska allemansrätten innebär. 

 

Har du fler goda exempel eller tankar om hur allemansrätten ska kommuniceras? Maila oss på CNV.

Naturvägledaren 3/2013 TEMA: Allemansrätten

Läs CNVs nyhetsbrev Naturvägledaren nr 3, November 2013 i sin helhet: Att kommunicera allemansrätten.  Ingående artiklar:

Dialogmöten bryter isen: Naturvårdsverket är den myndighet som har övergripande ansvar för allemansrätten i Sverige. De har lång erfarenhet av att kommunicera kring de här frågorna. Per Nilsson är ansvarig handläggare och den som förväntas ha svar på alla komplicerade frågor.

LRF för markägarnas talan: När allemansrätten missbrukas är det ofta markägarna som får betala priset. Det är anledningen för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att engagera sig i frågan. Intervju med Björn Galant, LRF.

Friluftsfrämjandet utbildar sina ledare i allemansrätt: För att säkerställa arenan för sin verksamhet jobbar Friluftsfrämjandet aktivt med att informera om vad som gäller.

Håll Sverige Rent satsar stort på allemansrätten: Stiftelsen jobbar brett, med flera projekt och många kanaler, för att nå ut med budskapet.

Många bryr sig om allemansrätten: Det finns en hel rad organisationer som arbetar med allemansrätten på olika sätt. Orienterare, fiskare, utomhuspedagoger och hälsofrämjare är bara några exempel.

I samband med Tankesmedjan 2013 anordnade CNV en uteövning om att kommunicera allemansrätten: Läs dokumentationen från uteövningen

Se filmen "Barr och Pinne räddar världen", ett avsnitt om allemansrätten samt lärarhandledning (UR skola). 

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se