Allemansrätten

Senast ändrad: 21 oktober 2020
Barn och vuxna på en skogsstig. Foto.

Allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. Ju fler som förstår dess innebörd och värde, desto större sannolikhet att friheten att röra sig fritt i skog och mark finns kvar även i framtiden. Naturvägledaren har därför en viktig uppgift i att kommunicera allemansrätten och förebygga konflikter.

Allemansrätten är en gammal sedvanerätt som bygger på respekt och hänsyn som brukar sammanfattas med orden ”inte störa, inte förstöra”. I praktiken är det inte alltid så enkelt. Allemansrätten är långt ifrån glasklar och den bygger på att varje enskild individ känner ansvar. Ansvarskänslan byggs ofta upp när man får tillfälle att vistas i och bygga upp en relation till naturen, dessutom finns kunskap och regler som behöver kommuniceras. Här har naturvägledaren en viktig – men inte alltid så enkel - roll att spela! Vi hoppas att du som naturvägledare ska hitta stöd, idéer och inspiration på dessa temasidor, som ägnas åt kommunikation om allemansrätten i alla dess former.

CNV har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som kan användas av alla som vill lära sig mer om allemansrätten och framför allt de som arbetar med naturvägledning. Det kan användas som stöd att förmedla och diskutera allemansrätten, framför allt med vuxna deltagare eller ungdomar. Vägledningen är utformad som ett vädertåligt block, med bilder riktade mot deltagarna, diskussionsfrågor och handledning vänt mot naturvägledaren, som fungerar bra att använda i fält.

Exempel på organisationer som arbetar med att kommunicera allemansrätten

Har du fler goda exempel eller tankar om hur allemansrätten ska kommuniceras? Maila oss på CNV (cnv@slu.se).

Naturvägledaren 3/2013 TEMA: Allemansrätten

Läs CNVs nyhetsbrev Naturvägledaren nr 3, November 2013 i sin helhet: Att kommunicera allemansrätten. 

Ingående artiklar

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se