Dokumentation: Klimatpsykologi för naturvägledare

Senast ändrad: 18 februari 2022

GÖKOTTA MED CNV 15 feb 2022: Hur kan vi bidra till att omvandla oro till action och omsorg om planeten? En gökotta med CNV, ett digitalt morgonseminarium för samtal och inspiration. Gökottan inleddes av Frida Hylander, leg psykolog och humanekolog.

Förändringarna i naturen är ett bra sätt att förstå klimatkrisen, men naturen är också en bra plats för samtal och dialog med de människor vi möter. Hur kan vi kommunicera om klimatfrågor på ett konstruktivt sätt? Människor vi möter har olika förutsättningar och inställning, men vi kan bidra till att väcka tankar och engagemang. Vi inledde webbinariet med att Frida Hylander berättade om klimatpsykologi och om hur vi kan möta människor i dialog om klimatkrisen. Sedan samtalade vi tillsammans och delade erfarenheteter och tips.

Inspelning av gökottan, 60 minuter

Se också inspelning av denna tidigare gökotta: Oro, hopp och handling i klimatkrisens tid, 14 december 2021. Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT, berättade då bland annat om sin bok Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv