Dokumentation. Gökotta med CNV: Hur kan konst befrukta naturvägledning?

Senast ändrad: 30 september 2022
Signe Johannessen

GÖKOTTA MED CNV 29 sept 2022: Konst kan ge nya upplevelser och perspektiv – och en relation till naturen. Under detta morgonwebbinarium diskuterar vi hur olika konstnärliga uttrycksformer kan bli en del av naturvägledning.

Vi mötte konstnären Signe Johannessen från Art Lab Gnesta som är en plats för konstnärlig fördjupning och experimentella kopplingar mellan konst och det planetära tillståndet. Läs mer på www.artlabgnesta.se. Vi diskuterade hur konsten kan befrukta naturvägledning och leda till spännande och oväntade konsekvenser.

Dessutom medverkade Sofie Joosse från SLU Miljökommunikation. Hennes forskning handlar bland annat om konst och miljö.

Gökotta med CNV är ett lättsamt morgonwebbinarium för inspiration och erfarenhetsutbyte för dig som är intresserad av naturvägledning. Alla intresserade är välkomna och det kostar inget. 

Inspelning av gökottan, 30 minuter

Arbetsblad med idéer från diskussionen (pdf).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv