Studieresa om att kommunicera vattnets värde

Senast ändrad: 22 juni 2023
Övning med nysta vid Skolbäcken.

26 och 27 april 2023 arrangerade SLU Centrum för naturvägledning (CNV) och limniska nätverket en studieresa till Jämtland. Vi besökte Sportfiskarnas arbete med Skolbäcken och naturum Vålådalens arbete med vatten.

Till studieresan bjöds personer som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vatten. Det deltog 12 personer på resan. De jobbar med besökscenter, naturum, vattenvård och skolverksamhet.

Målet med resan var ett gemensamt lärande kring att skapa känsla för vattnets värde. Hur kan vi som naturvägledare och utomhuspedagoger locka fram nyfikenheten hos våra besökare/deltagare/elever för vattnets betydelse i landskapet? Upplägget för resan togs fram för att uppmuntra utbyte av erfarenheter och så att vi tillsammans skulle kunna lösa utmaningar. 

Som inspiration besökte vi två verksamheter. Sportfiskarna presenterade sin metodik kring den nationella satsningen Skolbäcken. Naturum Vålådalen ledde oss i en diskussion om vattnets betydelse i landskapet.

På eftermiddagen 26 april var vi vid Semsån i Östersund, där Sportfiskarna återkommande har aktiviteter med Skolbäcken, med dess fiskevårdande åtgärder. Det blev en jättefin eftermiddag vid och i bäcken, med samtal runt elden. 

Samtal vid elden

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fick testa på deras lekfulla och lärande metodik för barn om fisk och vatten och samtala om utmaningar och möjlighet med liknande verksamhet. En av deltagarna på resan visade en pedagogisk lek för att skapa förståelse för flodpärlmusslans liv och utmaningar. Inför besöket hade alla fått ta del av material om Skolbäcken samt en film om hur ett skolbesök kan gå till

Håvning i SkolbäckenUndersöka djur från Skolbäcken
Håvning i och undersöka djur från Semsån.

Vid Semsån berättade två anställda på länsstyrelsen om de vattenvårdande projekten Rivers of LIFE och Ecostreams of LIFE. Tillsammans spånade vi om hur man kan skapa nyfikenhet och förståelse för dessa projekt. 

På kvällen körde vi till Vålådalen, där vi avslutade dagen med ett långt och inspirerande besök på naturum. Deras fasta utställningar inomhus tar dig med genom Vålådalens historia, allt från urtidsgeologi och hur landskapet formats av av is och vattenmassor till en tiotusenårig tidslinje som visar människans historia i Vålådalen.

Njuta av ljud och utställning på naturum Vålådalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

27 april började vi med en presentation av naturums verksamhet om vatten. Vi gjorde därefter ett kort besök vid Nulltjärn.

Inspirerande samtal vid Nulltjärn

 

 

 

 

 

 

 


Inspirerande samtal vid Nulltjärn. Foto: Maria Brandt

Vid den gamla sågen i Nulltjärnsbäcken diskuterade vi hur man kan planera för pedagogisk verksamhet för att skapa förståelse för vattnets värde. I mindre grupper fick vi planera för aktivitet man skulle kunna hålla på platsen. Lekfulla och intressanta förslag presenterades sedan av varje grupp.

Exempel på guideaktivitet vid Nulltjärnsbäcken

 

 

 

 

 

 

Exempel på guideaktivitet vid Nulltjärnsbäcken. Foto: Katarina Wiklund

Vi avslutade studieresan med att alla fick berätta vad de tar med sig hem till sin egen verksamhet. Många saker togs upp. Vi hade lär oss av varandra, knutit kontakter och skapat gemensamma erfarenheter. 

Utvärderingen visar att deltagarna var mycket nöjda med resan och fann den mycket användbar för sina verksamheter. 

 

Maria Brandt från Biotopia i Uppsala sammanfattar resan

Vatteninspiration i dagarna två! Limniska nätverket och CNV bjöd på studiebesök i Jämtland 25-26/4.

Vi började vid en skolbäck utanför Östersund; Semsån där vi fick veta mer om sportfiskarnas projekt med skolbäckar. Utöver ”vanliga” under ytan aktiviteter så fick vi höra om fiskvårdande aktiviteter som barnen fick göra – det är ett aktivitetstips som jag gärna tar med mig från besöket! Vi fick ta del av ett välorganiserat upplägg för aktivitetsdagar som gör det lätt att jobba inkluderande: schema med bildstöd, forskningsstationer, roliga vattenrelaterade lekar.

På kvällen hade vi gott om tid att utforska Naturum Vålådalen. En sak som jag fastnade för var 3D-modellen av hur is och rinnande vatten format landskapet och hur vatten och mänskliga bosättningar hängt ihop genom historien.

Dag 2 inleddes med att Ola föreläste om vatten, betydelsen av vatten och människans påverkan på vatten och landskap. Sedan gick vi ut i snön, först till Nulltjärn där vi reflekterade över detsamma och därefter till en liten bäck. Vid bäcken fick vi i uppdrag att tänka ut olika aktiviteter som skulle kunna lyfta platsen – kul att få spåna tillsammans med folk som jobbar med liknande men i andra sammanhang!

 

Reflektioner från Helena Backius från Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan

Jag uppskattade att få stråla samman med människor som har ett stort engagemang för vattenpedagogik. Jag fick bokstavligen kliva ner i Skolbäcken och håva upp en del av det viktiga liv som gömmer sig i våra vattendrag. Det har gett mig en rejäl puff i baken att åter plocka fram vår utrustning i Södra Hyttan och göra egna planscher och bygga vidare på Sportfiskarnas Eva Nordin Svedlund fina vattenpedagogik.

På Naturum Vålådalen blev jag så glad och inspirerad av hur de använder ett fjäll för att kommunicera vatten i både geologiska och paleontologiska perspektiv. Sånt gillar jag!

Jag kommer också hem med nya kontakter inom området tack vare alla trevliga deltagare. Jag tycker resan var väldigt bra planerad med ett riktigt bra upplägg och hoppas på fler studieresor från CNV.

 

CNV arbetar på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten med utomhusbaserat lärande och naturvägledning i vattenmiljöer. Vi håller bland annat i ett limnisk nätverk. Läs mer om det på denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv