Dokumentation Att sprida ringar på vatten 2023

Senast ändrad: 19 december 2023

Att sprida ringar på vatten, den årliga konferensen för naturvägledare och utomhuspedagoger med vattenfokus gick av stapeln 14 december 2023. Den var digital och arrangeras av SLU Centrum för naturvägledning tillsammans med Havsmiljöinstitutet.

 

Att sprida ringar.jpg

 

Under årets digitala konferens fick vi lära oss mer om näringsvävarnas härligt trassliga och samtidigt otroligt spännande värld! Hur gör vi det komplexa begripligt? Ta del av dokumentationen här. 

Vattenresa från källa till hav

Ta del av Presentation av vattenpedagogiska nätverken

Så påverkar livet på land näringsvävar i små och stora vattendrag. Brendan Mckie, Sveriges lantbruksuniversitet. 

Ta del av Brendans presentation: McKie ring on water (pdf 5 MB)
Ta del av inspelningen av Brendans presentation.

De minsta organismerna i kustnära ekosystem. Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet

Ta del av Elins presentation: Plankton_komp_Lindehoff (pdf 2,5 MB)
Ta del av inspelningen av Elins presentation

Havets landskap och dess invånare. Kennet Lundin Göteborgs naturhistoriska museum

Ta del av Kennets presentation: Havets landskap Kennet Lundin (pdf 5 MB)
Ta del av inspelningen av Kennets presentation.

Nätverket delar med sig

Michaela Lundell från Östersjöcentrum visade ett pedagogiskt material om Östersjöns näringsväv. Materialet går att finna på Lektionsbanken om Östersjön
Inspelning av Michaelas presentation

Louise Bergqvist, Länsstyrelsen Västernorrland/naturum Höga kusten delade med sig av information kring spelet "Kan du överleva 10 minuter i brackvatten?"
Instruktionsfolder
Spelkort variant 1
Spelkort variant 2
Inspelning av Louise presentation.

Ammie Berglund, Bioresurs, Uppsala universitet. Presentation om Bioresurs 231214_konferensen Att sprida ringar på vatten 2023
Lek ekologi: bilagan2012_3_lekekologi
Inspelning av Ammies presentation.

Kristin Johansson, Faktablad från projektet Mitt hav (pdf)
Om näringsvävar: Näringskedjor och näringsvävar

Pedagogisk övning

Deltagarna fick i grupper om tre till fyra personer jobba utifrån en bild och följande fråga.

Hur kan ni i en pedagogisk aktivitet på denna plats skapa förståelse för näringsvävar? Välj målgrupp. Skapa interaktivitet. Utgå från deras nyfikenhet.

Övningen ledde till flera kreativa förslag på aktiviteter både för elever/barn och vuxna/politiker. Ta del av alla förslag här. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv