Hur utveckla nationalparkernas entréer?

Senast ändrad: 22 november 2023
Två personer vid entré för Tyresta nationalpark

19 oktober 2023

Nationalparkernas entréer är en viktig del i kommunikationen med besökarna och på dem fokuserade vi under detta webbinarium. Vi samtalade om vad som fungerar, vad som bör vidareutvecklas och vilka nya idéer som finns.

Det hölls tre inspirerade presentationer:

Gisela Norberg från Naturvårdsverket berättade om riktlinjer och andra  hjälpmedel för entréarbetet samt om planering bakom entréerna i Tivedens nationalpark. Här är bilderna från hennes presentation.

Eva Sandberg från CNV berättade om naturvägledning som del av entréarbetet samt om Färnebofjärdens entré. Här är bilderna från hennes presentation.

Per Wallsten, som arbetat många år med Tyresta nationalpark, berättade om bakgrunden till entréarbetet, om arbetet med Tyrestas entré samt om stenmodeller. Här är bilderna från hans presentation. Här är en lista med litteratur-referenser som Per skickar med.

I grupper fick deltagarna möjlighet att tillsammans med andra samtala om hur deras nationalparksentréer skulle kunna utvecklas. E-posta cnv@slu.se om du vill ta del av anteckningar från samtalen.

Här är inspelningen från webbinariet.

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll för förvaltare av nationalparker i Sverige. Ta gärna del av dokumentation även från andra webbinarier CNV har arrangerat för förvaltare.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv