360°-film: nytt berättarverktyg för natur- och kulturvägledning

Senast ändrad: 29 april 2021

Tidigare var 360°-film och avancerad visualiseringsteknik, som virtuell verklighet (VR), både kostsamt och tidskrävande att utveckla. Nya mobila lösningar och utveckling av digital kamerateknik har gjort det lättare att skapa tredimensionella filmupplevelser, något som kan bli ett nytt berättarverktyg för naturvägledning.

Ute på en äng, strax ovanför en sjö, rör sig några personer över gräset mot en tredje, som halvsitter vid en liten kulle och håller i vad som verkar vara ett gevär. I gräset en bit framför dem sitter en stav med en liten knopp ovanpå. En fjärde person kommer plötsligt springande och försöker dra bössan ur handen på personen. Det verkar hetsigt, är bössan laddad?

Inspelning pågår! Här vid Stensjö, i Vaggeryds kommun, platsen för ett gammalt säteri, filmas några händelser från 1600-talet. Projektet heter VingRot och berättelsen är en av de lokala natur- och kulturarvsmiljöerna som levandegörs med hjälp av bland annat 360°-filmkamera och teknik för virtuell verklighet (VR)

"Staven" i gräset var i själva verket ett stativ med en kamera, som har två vidvinkelobjektiv och filmar i 180° samtidigt. Slutresultatet blir en filmsekvens vilket ger betraktaren en känsla av att befinna sig mitt i filmens handling. 360°-film kan ses i webbläsaren som ett vanligt filmklipp på Youtube, med skillnaden att det går att panorera runt i bilden. Med VR-glasögon och täckande hörlurar blir den omslutande effekten för deltagaren ännu högre.

Äldre timrad skolsalsmiljö. Stillbild ur 360° filmklipp. 
Äldre timrad skolsalsmiljö. Stillbild ur 360°-filmklipp. Foto: Mia Olausson

VingRot vill utveckla och sprida kunskaper om att arbeta med platsbaserade digitala berättelser som en del av livslångt lärande. Syftet är att uppmuntra deltagare som annars har begränsad tillgång till och kunskap om digital teknik, att arbeta med nya berättarverktyg genom att utforska lokala miljöer. 

Allt sker i samarbete mellan lokala hembygdsmuseer, skolor, fritidsgårdar, vuxen-särskola och Vaggeryds bibliotek. Målet är att skapa en modell för att kommunicera kulturarv digitalt. Hela projektet stöds av Region Jönköpings län/Regionbiblioteket. 

- Det som är specifikt med 360-kamera är att man spelar in flera skeenden samtidigt så att den som sedan tittar på filmen kan vända sig om i filmen och se olika saker, berättar Mia Olausson, projektledare och IT-bibliotekarie.

- Ungdomarna fick bland annat testa spela in en scen medan någon kommer bakom kameran och plötsligt ropar ut en order. Den som tittar på scenen upplever då att någon står bakom ryggen, vilket gör scenen mer levande.

Scener ur Ulrika Stålhammars liv vid Stensjö.
Scener ur Ulrika Stålhammars liv vid Stensjö. Foto: Mia Olausson

Projektet inleddes med att testa olika verktyg, göra besök vid hembygdsmuseer och att börja provfilma. Dessutom ordnades en utställning på Vaggeryds bibliotek med en VR-installation, "Glänta", av konceptdesigner Pernilla Belfrage. I utställningen kunde besökare prova VR-teknik och se exempel från projektet. Hur kom det sig att hela projektet startade?

- Det började med att jag fick möjlighet att se olika sätt andra hade använt VR på i olika sammanhang, vilket fick mig att fundera på hur vi skulle kunna arbeta med det i vår egen kommun. Till exempel Ulrika Stålhammars liv, ett spännande livsöde från 1600-talet som borde lyftas fram mer. Sedan tidigare hade biblioteket samarbetat med Miliseum och fritidsgårdarna vilket gjorde att det kändes naturligt att fortsätta samarbeta, då vi sitter på olika kompetensområden och kontaktnät.

VR, visualiseringsteknik för virtuella verklighetsupplevelser, har genom mobiltekniken och spelutvecklingen fått ett uppsving - tekniken har blivit mer tillgänglig, lättare att hantera och mindre kostsam.

- Vi har märkt att VR-film är något som många tycker är roligt att testa och att det finns många användningsområden för det, berättar Mia vidare. Vi har även provat spela in filmer för annan verksamhet, som naturfilmer där vi lagt på lugn musik och poesiuppläsning till exempel. 

Hur stor del hade ungdomarna och de vuxna eleverna i valet av platser och berättelser? Hur har miljöerna påverkat upplägget av berättelserna och filmandet?

- De tillfällen vi hade med ungdomarna valde museipedagogen scenerna som spelades in, fortsätter Mia. Ungdomarna fick vara med och bestämma hur scenerna skulle genomföras och vad de skulle ha på sig. När vi filmade med Lärvux fick eleverna själva välja platser i kommunen som de ville filma på. De valde ett gammalt klassrum bevarat av en hembygdsförening samt ett friluftsområde. Med en 360-kamera får man med all omgivning runt om kameran vilket gör det extra roligt att filma specifika miljöer. 

En prisvärd 360°-kamera med bra bild och funktioner kostar omkring 3000-5000 kr, en mer professionell variant kan kosta från ca 7000-10 000 kr och uppåt. Finns det något särskilt att tänka på vid användningen av 360°-kamera? Vad fungerar bättre respektive sämre?

- Det är lätt att filma på som man gör med en vanlig kamera och då försvinner ju fördelarna med 360-kamera, som att den kan filma flera skeenden eller hela miljöer samtidigt, menar Mia.

storsjö_360kamera.jpg
VR-filmkameran görs klar för inspelning. Foto: Mia Olausson

- Eftersom en del av uppdraget var att testa nya former att visa kulturarvet på, har vi inte funderat i sig vilken lösning som har varit den bästa. Däremot har vi tagit med både missar och mer lyckade resultat när vi har berättat om projektet. Som att glömma ta med ett längre stativ till kameran eller att vi råkat ställa oss precis i skärningen mellan kameralinserna så personen som står där får ett spöklikt utseende!

Satsningen har även uppmärksammats internationellt. Under 2019 deltog VingRot i Erasmusprojektet "Cultural heritage – discover, share and learn", vilket gav inspiration hur man kan arbeta med kulturarv på olika sätt. Till exempel med matlagning och berättelser om föremål. 

Under 2020 har en kostnadsfri handledning i VR-film producerats för webbplatsen Digiteket. På VingRots webbplats finns dessutom tips om programvaror. Vilket råd vill du ge de som intresserar sig för att börja prova 360°-kamera, film och VR?

- Framförallt att våga testa. Vi hade ingen kunskap alls om 360-film eller VR när vi satte igång, men märkte att det trots allt var enkelt att komma igång med tekniken. Tyvärr fick vi inte möjlighet att filma mer med grupper under 2020 på grund av Covid 19. Tanken var att vi skulle ha filmat fler tillfällen med fritidsgården och lärvux samt haft aktiviteter med VR i våra verksamheter.

VingRot
https://vingrot.wordpress.com

Handledning: Kom igång med 360-film och VR – Tips och idéer! https://digiteket.se/kurs/kom-igang-med-360-film-och-vr-tips-och-ideer/filma-som-aktivitet-exempel-fran-vaggeryds-bibliotek-2852.5eff01b908d9a4.91501784/

 

Text: Paul Henningsson, musedia

Artikeln är publicerad som en del av Naturvägledaren nr 3, april 2021.

 


Kontaktinformation