Naturvägledaren 3/2021 Digitala verktyg för naturvägledning

Senast ändrad: 29 januari 2024
Virtuella väsen i skogen genom förstärkt verklighet (AR).

Möjligheten att använda digital teknik för upplevelser och lärande i natur utvecklas snabbt. Sociala medier, appar, QR-koder, augmented reality och immersiva medier hade få av oss hört talas om för 15 år sedan. Idag är det verktyg som är tillgängliga för allt fler. Vissa nyfikna vill testa ny teknik direkt medan andra förhåller sig mer avvaktande. Naturvägledningens kärna är ju ändå det fysiska mötet med natur på plats i natur! Under covid19-pandemin har utvecklingen och användandet av digital teknik som till exempel rörlig bild i sociala medier tagit ett stort steg framåt.

Paul Henningsson, musedia har skrivit artiklarna nedan.

Välkommen att följa med på upptäcktsfärd i det digitala landskapet i detta nummer av Naturvägledaren.

Naturvägledarens innehåll

Artiklarna

Erfarenheter från digital omställning under coronapandemin

Aktuell forskning om naturupplevelser och digitala hjälpmedel

Upptäck fjällen med trolldetektor

360°-film: nytt berättarverktyg för naturvägledning

Träden tar ton

Läs hela numret som nyhetsbrev.

Webbversionen av nyhetsbrevet, inklusive ledaren

framsida_2021.03.jpg 

Klicka på bilden ovan eller här för att komma till webbversionen av nyhetsbrevet.

Omvärldsbevakning

Som en del i en omvärldsbevakning på temat ser Paul en trend: efter "nyhetens" behag och stort intresse för tekniken i sig hos både naturvägledare och besökare för några år sedan är fokus tillbaka på innehållet. Besökarna tar nu det digitala för givet och är mer intresserade av bra naturvägledning än att testa ny teknik. Läs mer om det i rapporten på temat som han skrev på uppdrag av CNV.

 

Mer om digitala verktyg för naturvägledning

Se även CNV:s webbsidor om digitala verktyg för naturvägledning.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv