Träden tar ton

Senast ändrad: 29 april 2021

Inom naturvägledning betonas ofta tillgänglighet. Men tillgänglighet innebär inte enbart tydlighet och lättläst. Det kan också vara lustfyllt. I Londons Regent's Park kan parkbesökare upptäcka träd med hjälp av specialkomponerad musik, som öppnar nya sinnen. Appen "Music for Trees" erbjuder chansen att utforska träden med nya sinnen.

Regent's Park i centrala London är en av åtta parker som förvaltas av stiftelsen Royal parks. Här finns huvudstadens största rosarium och i norra delen ligger den legendariska djurparken London Zoo. 

Parken är ett uppskattat rekreationsområde och många Londonbor söker sig dit för att komma bort från stadens trängsel och buller. Här arbetar även arboristen Matt Steinmann som står bakom idén “Music for Trees”. Parkpersonalen möter en mängd olika besökare och Matt ville stimulera fler att börja upptäcka träden i parken, känd för bland annat avenbok, ask, valnötsträd och en lokal variant av platan.

- I mitt arbete kontrollerar jag hälsotillståndet hos parkernas träd och brukar ofta lyssna på musik samtidigt, berättar Matt. Ibland verkar viss musik stämma med karaktären hos ett enskilt träd. Det gav mig en idé. Vad skulle hända om man specialkomponerade musik för träden?

Matt kontaktade The Royal Academy of Music, som är granne med parken, och bjöd in studenter att tolka valda träd i toner. Företaget ECHOES, inriktad på digitalguider, anlitades för appens programmering och formgivning.

”Music for Trees”, som lanserades 2019 för både Android- och iPhone-telefoner, är baserad på ett kartgränssnitt, där musik aktiveras beroende på hur besökare rör sig bland träden. Resultatet blir en unik ljudmiljö för var och en som lyssnar, som flätas samman med naturmiljön under gång.  

Även om parken ligger i en storstad är mobiltäckningen inte den bästa på alla ställen. Därför används GPS-teknik, som jämfört med andra trådlösa tekniker är en etablerad och robust lösning utomhus, för att aktivera olika typer av innehåll i en mobil. Detta betyder att kompositionerna endast kan höras på plats, genom sin styrning till en unik geografisk position. Musiken kan därför inte aktiveras manuellt i appen.

skärmdumpar.jpg
Skärmbilder ur “Music for Trees” Illustration: Echoes, Jan de Langhe

Det går att välja en rutt där ett stycke spelas vid ett valt träd, samt en variant som genom bilder av blad ger information om träden liksom en bakgrund till musikstycket och dess upphovsperson. Men appen har också ett läge för mer fritt flanerande:

- Jag brukar uppmuntra till att lägga mobilen i fickan och gå runt och titta upp i lövverken, berättar Matt. Tillsammans bildar träden ett eget landskap och där lövverken överlappar varandra, där blandas även de olika ljudkompositionerna samman. Det kan bli en ganska speciell, för att inte säga suggestiv upplevelse, där nya ljudbilder uppstår där träd möts och även blandas med omgivningens ljud, solstrålar, vinddrag.

Samarbetet med studenterna på kompositörslinjen inleddes med en kort kurs i trädkunskap. Därefter spenderade de egen tid i parken, efterforskade och skapade sina musikstycken vid valda träd. 

Trädens art, ålder och kondition påverkade kompositionerna. Resultatet blev både klassisk och experimentell musik, både analog och elektronisk. Hela produktionen, från urval, komposition, inspelning, design och programmering tog lite över ett och ett halvt år. Kanske inte det vanligaste, att en trädvårdare får lyssna igenom musikstycken i en studio, som en del av sitt arbete. Vilka var utmaningarna att samarbeta med nya partners?

- Studenterna behövde vänta in tills det fanns löv på träden! fortsätter Matt. Det var också lite ovant att försöka guida musikerna så att det blev meningsfullt för dem. Men alla inblandade har varit väldigt entusiastiska. Den tekniska kompetensen kring mobil positionering hos ECHOES var avgörande, men för mig var det viktigt att se till att tekniken skapade den tänkta upplevelsen, hela vägen igenom projektet, fortsätter Matt.

Matt Steinmann (till vänster), arborist, Royal Parks och Josh Kopecek, app-utvecklare vid ECHOES, testar produktionen.
Matt Steinmann (till vänster), arborist, Royal Parks och Josh Kopecek, app-utvecklare vid ECHOES, testar produktionen. Foto: Royal Parks

Mobiler används idag till vardags, alla tider på dygnet, och inte minst på fritiden. Tekniken, den digitala livsstilen, ständigt uppkopplad, kan uppfattas som något som har blivit en del av ett högre tempo i samhället. 

Royal Parks publikundersökningar visar att en majoritet söker sig till parken för att koppla av. Är det därför inte lite motsägelsefullt att erbjuda mer digital stimulans till dem som söker vila och återhämtning i parkens naturmiljö? 

Ett illustrerat häfte eller en bok hade kunnat guida runt besökare på egen hand. Men det hade varit svårare att väcka en mer sinnlig upplevelse, liksom att höra musiken. Vad tycker besökarna om “Music for Trees”?

- Appen har laddats ner av över 10 000 användare och den är mycket uppskattad, berättar Matt vidare. Den har kallats förunderlig, filmisk, omslutande... Vissa stycken är mer konventionella, andra är mer ljudatmosfäriska, experimentella. Min egen favorit är ett xylofon-stycke av Ellen Drew. Slagverkstekniken fångar ljusspelet perfekt under askträden! 

Appen är kostnadsfri, liksom inträdet till parken. Den marknadsförs via webbplatsen, där även andra digitala guider kan laddas ner, bland annat skattjakter för familjer. Planen är nu att ta musik-idéen vidare till andra parker, liksom att om möjligt dessutom arbeta mer tematiskt med olika musikformer, olika musikstilar. 

Trots att innehållet kräver interaktion med mobil teknik, är kanske kombinationen av rörelse, musik och vistelse i utomhusmiljö i själva verket en mirakelmedicin, för hjärtat och hjärnan? Att få vara i naturen ökar mentalt välbefinnande och musik kan ge både hopp och energi. Träden står för en viktig rening av stadsluften, absorberar vatten och bromsar avrinningen. Enligt en tidigare studie från Londons storregion bidrar de små håren på platan-trädets blad till att fånga upp skadliga partiklar.

- Vi vet inte precis vilka grupper som har laddat ner appen hittills. Men under corona-pandemin har vi haft besöksrekord och jag hoppas och tror, att nya besökargrupper har haft glädje av den, fortsätter Matt. Kan vi genom appen kommunicera en upplevelse till dem, som lyfter fram hur viktiga träd är för vårt välbefinnande, för miljön, då har vi lyckats med något, avslutar Matt.  

Träd i Regent’s Park, London. 
Träd i Regent’s Park, London. Foto: Alexandra Mitchell (CC BY-NC-SA 2.0), flickr.com

Text: Paul Henningsson, musedia

Artikeln är publicerad som en del av Naturvägledaren nr 3, april 2021.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv