Doktorandkurser

Senast ändrad: 10 juni 2022

Parallellt med att man arbetar med sitt avhandlingsprojekt utbildar man sig i ämnet och dess metodik med hjälp av så kallade ämneskurser.

Många kurser och aktiviteter organiseras av SLUs tematiska forskarskolor. 

Under tiden som doktorand behöver man även utveckla och träna olika generella kunskaper och kompetenser. Som exempel kan nämnas pedagogik och ledarskap. Vidare krävs att man har grundläggande kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsetik och att man tränar att tillämpa dessa kunskaper inom sitt eget specialområde. Många väljer att träna denna kompetens med hjälp av generella baskurser som universitetet erbjuder årligen till alla forskarstuderande.

SLU-kurserna annnonseras i en nätbaserad sökbar databas. Observera att sökmotorn är engelskspråkig och ligger på webbens engelska sidor.


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens vicedekan för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen på universitetsövergripande nivå: 

Lotta Jäderlund eller Eva Stening