Organisation

Senast ändrad: 27 oktober 2023

Centrum för statistik (Statistics@SLU) är en gemensam plattform som möjliggör regelbunden kontakt och utbyte av erfarenheter för statistiker vid SLU samt erbjuder konsultation, workshops och kurser för att förbättra den statistiska kvaliteten på arbeten som produceras vid universitetet.

Centrum för statistik (Statistics@SLU) leds av en styrgrupp, där dekanen för skogsfakulteten är ordförande. De andra fakulteterna, samt SLUSS, utser medlemmar till styrgruppen.

Konsulterna i statistik finns huvudsakligen vid tre institutioner:
- institutionen för biosystem och teknologi, Alnarp
- institutionen för energi och teknik, Uppsala
- institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå.

Styrgrupp: 

Göran Ericsson (Ordförande)
S-Fakulteten 

Erik Bongcam-Rudloff 
VH-fakulteten 

Åsa Lankinen
LTV-fakulteten 

Sara Hallin
NJ-fakulteten 

Andreas Lundgren
SLUSS

Föreståndare:

Den löpande verksamheten drivs av föreståndaren Claudia von Brömssen (Uppsala, lektor vid NJ-fakulteten), biträdande föreståndaren Jan-Eric Englund  (Alnarp, lektor vid LTV-fakulteten) och Magnus Ekström (Umeå, gästprofessor vid S-fakulteten) i nära samverkan med centrets statistiska konsulter

Claudia von Brömssen
Föreståndare, Uppsala

Jan-Eric Englund 
Biträdande föreståndare, Alnarp

Magnus Ekstrom
Biträdande föreståndare, Umeå

Styrdokument för Statistics@SLU


Kontaktinformation

Claudia von Brömssen Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: 018-671720

E-post: claudia.von.bromssen@slu.se