Hoppa till huvudinnehåll

Etik vid SLU

Etik handlar om att tänka och resonera kring frågor om rätt och fel, både i yrkeslivet och privat: Bör man offra en person för att rädda flera? Vad är en god människa? Finns det moraliska allmängiltiga sanningar?  Inom ämnena miljöetik och djuretik diskuteras frågor om vårt ansvar för miljö och djur. Vilket ansvar har vi för dem, och var går gränsen för det ansvaret? Typiska frågor är till exempel: är det moraliskt rätt att äta kött? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av djur? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel? Vilket skydd ska vi ge en hotad djurart vid planeringen av samhället? 

Etik

På SLU finns två universitetslektorat i etik: Per Sandin är lektor i bioetik och miljöetik och Helena Röcklinsberg är lektor i djuretik. Vi bidrar med undervisning, forskning och fortbildning i såväl miljö- och djuretik som forskningsetik. Vi arbetar för ett öppet samtal kring etiska frågor med särskilt uppmärksamhet på SLUs fackområden, och vi vill ge studenter, lärare och forskare goda verktyg för att analysera och diskutera etik. Vi medverkar gärna i kurser inom alla SLUs utbildningar, liksom vid fortbildningsdagar eller studentaftnar.

Etikkurser

Aktuella forskarutbildningskurser
Dessa kurser är öppna för doktorander vid SLU. Om du är intresserad av att gå någon kurs, hör av dig till kursansvarig.

Grundutbildningskurser
Hösten 2017 ger Per Sandin och Helena Röcklinsberg en fristående kurs i Miljö- och djuretik, 7 hp, kvällstid under oktober-december.

Per Sandin och Helena Röcklinsberg medverkar även inom flera av programmens kurser. Håll utkik i ditt schema!

Internationella kurser

Externa föredrag

Etikbloggen

Publicerad: 05 april 2024 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se
Loading…