22 jan
23 jan

Lundsbrunns Kurort, Skaraborg

Jordhälsokonferensen 2020

konferenser |

Välkommen till jordhälsokonferensen 2020 — utblickar om jordhälsa

SLU RådNu och Gröna Möten med stöd av SLU Future Food, tillsammans med en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare, bjuder in till en konferens på temat jordhälsa och conservation agriculture. Programmet innehåller erfarenheter och forskningsresultat från Sverige, Europa och USA. Medverkar gör bland andra:

  • Jay Fuhrer, som under många år arbetat som statlig rådgivare i USA,
  • Sara Singla, inspirerande lantbrukare och välkänd föreläsare från Frankrike,
  • Søren Ilsoe, rådgivare, forskare och drivande kraft i FRDK
    (Föreningen för reducerad jordbearbetning i Danmark),
  • Ett antal kunniga svenska lantbrukare, rådgivare och forskare.

Program och anmälan dag 1 »

Program och anmälan dag 2 »

Seminariet kostar per dag 600:- eller 1000:- för båda dagarna. Observera att anmälan till respektive dag görs separat, dvs för medverkan båda dagarna måste du fylla i båda anmälningsformulären.

Fakta

Tid: 2020-01-22 09:30 - 2020-01-23 16:30
Ort: Lundsbrunns Kurort, Skaraborg
Arrangör: SLU RådNu, SLU Future Food och Gröna Möten
Sista anmälningsdag: 13 januari 2020
Pris: Kostnad för en dag 600 kr eller 1000 kr för båda dagarna.
Mer information:

Vid frågor kontakta Madeleine Vendel vid AgroVäst, madeleine.vendel@agrovast.se


Program

Program dag 1

09.30 Registrering 22 januari med kaffe och smörgås

10.00 Inledning
Peter Sylwan, moderator, hälsar välkommen och presenterar dagen.

10.10 Varför satsa på jordhälsa? / Why go for healthy soil?
Martin Krokstorp, Krokstorps Gård, jordförvaltare i nionde generationen.
Jay Fuhrer, Menoken Farm, North Dakota, många års erfarenhet från USDA och jordhälsospecialist.

11.00 Vad är jordhälsa och hur kan den mätas?
Hanna Williams, mark/växtagronom med fokus på jordhälsa.
Thomas Keller, professor vid institutionen för mark och miljö, SLU.

11.35 Två lantbrukares perspektiv
Per Landén, Charlottenlund, reducerad jordbearbetning ger ekonomiska fördelar!
Adam Giertta, Bona Gård, jorden – peta inte mer än nödvändigt!

12.15 LUNCH

13.15 Diskussion

13.35 From no-till to regenerative agriculture
Sara Singla, lantbrukare södra Frankrike, en välkänd och inspirerande kraft inom det europeiska regenerativa jordbruket.

14.40 Eftermiddagskaffe

15.10 Fältförsök: Odlingssystem som främjar god jordhälsa
Elsa Lagerquist, doktorand vid SLU, presenterar projektet ”Halva ytan bearbetas”.
Martin Krokstorp, lantbrukare, presenterar pågående försök på sin gård.
Jens Blomquist, mångårigt ansvar för Gropen i Borgeby, delar med sig av erfarenheter.
Thomas Prade, forskare, institutionen för biosystem och teknologi SLU, talar om kolinlagring
med mellangrödor.

16.10 Paneldiskussion och avslutning
Peter Sylwan

Kvällsprogram vid 2-dagarskonferens

17.15 – 21.00 Dialog om en svensk motsvarighet till danska FRDK
(föreningen för reducerad jordbearbetning)
Inledande föredrag av Søren Ilsoe, AgroVi,

Middag serveras ca kl 18.00. Därefter vidare diskussion.

21.00 Avslut

Morgonprogram vid 2-dagarskonferens

08.30 Reflektioner över gårdagen
RådNu & Peter Sylwan

Program Dag 2

09.00 Registrering 23 januari med kaffe och smörgås

09.30 Inledning
Peter Sylwan, moderator, hälsar välkommen och presenterar dagen.

09.40 Carbon, crops and covers to rebuild and maintain life in the soil
Jay Fuhrer, Menoken Farm, North Dakota, fördjupande föredrag om hur du bygger bördig jord.

10.40 Erfarenheter från Danmark
Søren Ilsoe, AgroVi, fördjupande föredrag om rotsystemens betydelse för mikroliv och jordhälsa.

11.30 Paus

11.40 Så ökar vi kolinlagringen!
Thomas Kätterer, professor vid institutionen för ekologi, SLU.

12.15 LUNCH

13.15 Mykhorrizans roll för ökad jordhälsa
Håkan Wallander, professor i Markbiologi Lunds Universitet.

13.50 Att värna jordhälsa i konventionella  och ekologiska system
Josef Apell, lantbrukare och rådgivare.

14.30 Rådgivarens roll: Så jobbar jag med markfrågor
Petter Ström, rådgivare
Olle Ryegård, rådgivare

15.10 Eftermiddagskaffe

15.40 Diskussion – hur går vi vidare?
Peter Sylwan, moderator

16.15 Introduktion till: SM i nedbrytning 2020
RådNu och LRF mfl.

16.30 Jordhälsokonferensen avslutas


Kontaktinformation