Norrsken över siluetten av en granskog. Foto.
7 jun

Zoom, Online

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

seminarier, workshops |

Välkommen till en digital workshop i syfte att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och identifiera vägen framåt för fortsatt samarbete.

Den nationella livsmedelsstrategin, som gäller fram till år 2030, fokuserar på tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Hur olika regioner arbetar med sina regionala livsmedelsstrategier ser olika ut, men handlar i stora drag om hur man på regional nivå kan arbeta för att bidra till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin. Samiska aktörer önskar vara aktivt involverade i de regioner som finns inom Sápmi. En tydligare integrering av samisk matkultur i de regionala strategierna skulle kunna medföra en stärkt lokal försörjningsförmåga och stärkt lokal ekonomi. Hur skulle man kunna komma dit?

Syftet med workshopen är att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för det, samt hur vi tillsammans kan arbeta framåt. 

Arbetsgruppen för workshopen består av Ildikó Asztalos Morell, Izabel Nordlund och Thomas Norrby från SLU, samt Ellacarin Blind, Anneli Jonsson och Victoria Harnesk från Slow Food Sápmi.

Workshopen hålls inom ramen för projektet An indigenous food system in transition som finansieras av SLU Future Food.

Se i efterhand

Sex av föredragen från workshopen spelades in och finns textade och tillgängliga på YouTube-kanalen för SLU Future Food. Här hittar du hela spellistan på YouTube

 

Fakta

Tid: 2021-06-07 09:00 - 12:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: Avdelningen för landsbygdsutveckling, Insitutionen för stad och land
Mer information:

Vid frågor kontakta:

Izabel Nordlund, forskningsassistent, institutionen för stad och land, SLU.
Skicka e-post till izabel.nordlund@slu.se eller ring eller 070-292 83 59.Kontaktinformation