11 okt
15 okt

Online

Mjölkveckan 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem?

Två händer, den ena håller en kaffekopp, den andra häller mjölk i kaffet från en vit kanna.

Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om mjölknäringens bidrag till i ett hållbart livsmedelssystem. Fokus ligger på tillämpbarhet och hur forskningen kan bidra till en mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar mjölkproduktion.

Under vecka 41 bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion.

Föreläsningarna fokuserar på frågor som rör framtidens mjölkproduktion och hur vi löser de hållbarhetsproblem som finns i dag med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Se alla föreläsningar från Mjölkveckan 2021 i efterhand

Fakta

Tid: 2021-10-11 - 2021-10-15
Ort: Online
Mer information:

Om programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 


Länk till dokument

Relaterade sidor:


Kontaktinformation