14 jan

Online

Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt?

Ett glas mjölk.

Hur kan vi väga in fler aspekter än miljöpåverkan i en LCA-analys? En kost med låg miljöpåverkan har inte per automatik ett bra näringsinnehåll och hälsofördelar och en kost som baseras på animalieproduktion med bra näringsinnehåll har kan ha en stor miljöpåverkan i jämförelse med vegetabilier. I höstas avslutades projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser ” och nu kommer rapporten ”Och sen då…” där Marta Bianchi från RISE presenterar slutsatser, gör framåtblickar och sätter resultaten i ett större sammanhang.

Flera viktiga steg har tagits genom projektet. Bland annat har två möjliga sätt att koppla ihop näringskvalitet och klimatpåverkan föreslagits och diskuterats ur ett användarperspektiv. Sex olika hälsoindikatorer har identifierats och använts i kombination med miljöindikatorer och en rad utvecklingsområden och prioriteringar föreslås för att kunna mäta övergången till en mer hälsosam och miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

I rapportserien ”Och sen då…”  presenterar projekten från forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” sina slutsatser, sätter resultaten i relation till varandra samt gör framåtblickar för framtida intressanta frågeställningar. Först ut är projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA)” där fördelar och nackdelar med att kombinera miljömässighet, näringsvärde och hälsoaspekter i en livscykelanalys utvärderats.

Ta del av rapporten och hör Marta Bianchi sätta resultaten i ett större sammanhang för framtida forskning och samverkan.

Läs mer om projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA)”

Om programmet:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 

Fakta

Tid: 2021-01-14 10:00 - 11:00
Ort: Online
Arrangör: SLU Future Food
Mer information:

Länk till seminariet

Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/69506524473
Meeting ID: 695 0652 4473


Relaterade sidor: