Hoppa till huvudinnehåll

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.
Loftets hörsal fylld med åskådare. Foto.

Om NordCAW

NordCAWs syfte är att underlätta kommunikationen, om djurvälfärd och närliggande frågor, mellan vetenskapen, myndigheterna, primärproducenterna och den bredare allmänheten i Norden.

Medlemmar i gruppen är bl.a. djurvälfärdscentra på departements-, myndighets och universitetsnivå från Norge, Finland, Danmark och Sverige. Ämnen att diskutera är hur de nordiska länderna kan bygga ett nätverk samt utöka samarbete med aktuella teman inom nordisk djurvälfärd. Övriga nordiska länder som Island och Färöarna samt de baltiska länderna Lettland, Litauen och Estland är också inbjudna till att ingå i NordCAW.

Läs om tidigare NordCAW seminarier på den engelska verisonen av den här sidan.

NORDCAW seminarium 2021

Årets NORDCAW seminarium har temat “Improvements of dairy cattle welfare - development of further sustainable agriculture practices” . Seminariet hålls den 30 september, digitalt från Riga. 

Program: NORDCAW_AGENDA_2021 ANIMAL WELFARE SEMINAR.pdf

Publicerad: 13 april 2022 - Sidansvarig: elin.spangenberg@slu.se
Loading…