Kontakt

Senast ändrad: 23 april 2024
VHC

Här hittar du kontaktuppgifter till personer i ledningen och övriga viktiga funktioner vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd. Du hittar oss på fyra orter; Uppsala, Skara, Umeå och Göteborg.

Besöksadresser:

Uppsala:

Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt centrum (VHC)

Ulls väg 26, 756 51 Uppsala, hus 5 våning 3

Om SLU Uppsala och hur du hittar på campus Ultuna

Om VHC och hur du hittar på inne på VHC

 

Skara:

Forskningshuset

Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Om SLU Skara och hur du hittar på campus i Skara

 

Umeå:

SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5

Om SLU Umeå och hur du hittar på campus Umeå

 

Göteborg:

Medicinaregatan 7B

413 90 Göteborg

 

Postadress:

Uppsala:

SLU, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Box 7024

750 07 Uppsala

 

Skara:

SLU, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Box 234

532 23 Skara

 

Götala nöt- och lammköttsforskning,

gotala@slu.se, 070-543 70 02

532 94 SKARA

 

Umeå:

SLU, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

901 83 Umeå

 

Göteborg:

SLU, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Box 463

405 30 Göteborg

Ledning och andra funktioner

Interimsledningsgruppen

Gemensam mejl till ledningsgruppen: THV-ilg@slu.se

 

Prefekt

Ewa Wredle, ewa.wredle@slu.se, 018-67 26 99

 

Ställföreträdande prefekt

Anna Wallenbeck, anna.wallenbeck@slu.se, 018-67 45 04

 

Administrativ chef

Elin Kamara Jakobsson, elin.jakobsson@slu.se, 018-67 10 06

 

SCAW:s föreståndare

Lotta Berg, lotta.berg@slu.se, 0511-671 07

 

Controllers

Linda Rydén Engström, linda.ryden.engstrom@slu.se, 0511-672 11

Olof Jonsson, olof.jonsson@slu.se, 018-67 30 90

 

Institutionsadministratörer

Gemensam mejladress till administrationen: THV-adm@slu.se 

Talin Stepanian, talin.stepanian@slu.se

 

Personaladministratörer

Susanne Lindwall, susanne.lindwall@slu.se, 0511-672 34

Sonia Shali, sonia.shali@slu.se

Gemensam funktionsmejl: THV-HR@slu.se

 

Ekonomer

Marie Högström, marie.hogstrom@slu.se, 018-67 16 51

Henrietta Hellström, henrietta.hellstrom@slu.se

Annika Holm, annika.holm@slu.se, 0511-671 13

Angelina Lillegren (extern resurs), angelina.lillegren@slu.se

 

Försökstekniker

Anne Larsen, anne.larsen@slu.se, 0511-672 08

David Johansson, david.johansson@slu.se, 0511-671 27

Frida Dahlström, frida.dahlstrom@slu.se, 0511-672 54

Gunilla Helmersson, gunilla.helmersson@slu.se, 018-67 16 05

Gunilla Jakobsson, gunilla.jacobsson@slu.se, 0511-672 17

Jenny Lans, jenny.lans@slu.se, 0511-672 51

Jonas Dahl, jonas.dahl@slu.se, 0511-671 27

Karin Wallin, karin.wallin@slu.se, 0511-671 38

 

Programstudierektor för Etologi och djurskyddsprogrammet

Claes Anderson, claes.anderson@slu.se, 018-67 21 36 

 

Studierektorer för grundutbildningen

Lisa Lundin, lisa.lundin@slu.se, 018-67 16 50

Cecilia Kronqvist, cecilia.kronqvist@slu.se, 018-67 16 54

Hanna Eriksson, hanna.eriksson@slu.se, 018-67 19 49

Therese Rehn, therese.rehn@slu.se, 018-67 21 08

 

Studierektorer för forskarutbildningen

Katarina Arvidsson Segerkvist, katarina.segerkvist@slu.se, 0511-671 44

Mohammad Ramin, mohammad.ramin@slu.se 090-786 87 20

 

Webbredaktörer och kommunikatörer

Marie Liljeholm, marie.liljeholm@slu.se, 018-67 23 87

Josefina Zidar, josefina.zidar@slu.se, 018-67 18 32

 

 


Kontaktinformation