SLU Multisensoriskt utelaboratorium - Sensola

Senast ändrad: 12 januari 2024

Syftet med Sensola är att utveckla och bedriva innovativ forskning om interaktionen människa-miljö, med fokus på bärbara sensorer och studier ute i verkliga miljöer. Utvecklingen av laboratoriet finansieras sedan 2019 genom SLU:s infrastruktursatsningar.

Relaterade sidor: