Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

SLU forskar tvärvetenskapligt inom One Health-området kring djur, natur och hälsa. På den här sidan hittar du forskningsresultat, information om pågående forskningsprojekt och SLU:s forskningsinfrastrukturer. Du kan också läsa om de forskningsprojekt som har fått finansiering från SLU Future One Health.

En kvinna i en trädgård, foto.

Forskning om One Health vid SLU

Forskningsområdet One Health ökar kunskapen om samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa. För att förstå detta komplexa samspel krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt och samarbete mellan veterinärmedicin, epidemiologi, ekologi, djurhållning, humanmedicin, beteendevetenskap, ekonomi och flera andra vetenskapliga discipliner. Vid SLU finns bred kompetens inom One Health. 

Loading…