Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

SLU forskar tvärvetenskapligt inom One Health-området kring djur, natur och hälsa. På den här sidan hittar du forskningsresultat, information om pågående forskningsprojekt och SLU:s forskningsinfrastrukturer. Du kan också läsa om de forskningsprojekt som SLU Future One Health finansierat.

Varför är det viktigt med One Health forskning?

Forskningsområdet One Health ökar kunskapen om samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa. För att förstå detta komplexa samspel krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt och samarbete mellan veterinärmedicin, epidemiologi, ekologi, djurhållning, humanmedicin, beteendevetenskap, ekonomi och flera andra vetenskapliga discipliner. Vid SLU finns bred kompetens inom One Health. 

Projekt som vi stöttar

SLU Future One Health ger medel till tvärvetenskapliga projekt. Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt vi har finansierat.

Närbild på en mygga som suger blod, foto.

Pågående forsknings-projekt inom One Health

One Health-forskning bedrivs på många institutioner vid SLU. Här hittar du information om en del av de projekt som pågår just nu.

Människor som vandrar i skogen. Foto.

Forskningsresultat inom One Health från SLU

Betydelsen av djur och natur för människan, infektionssjukdomar och AMR, samt djurs och människors gemensamma livsstilssjukdomar är några av de områden som berörs.

En barnhand på hästpäls, foto.

Forskningsinfrastruktur

Vid SLU finns modern forskningsinfrastruktur tillgänglig för One Health-forskning. Våra anläggningar, laboratorier, instrument och databaser är också tillgängliga för forskare vid andra universitet och företag.

Bakterieodlingar i petriskålar på ett labb vid SLU, foto.
Publicerad: 22 maj 2024 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…