Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

Senast ändrad: 21 mars 2023

Klockan tickar för att få bukt med den växande antibiotikaresistensen som hotar vår hälsa. Resistenta bakterier sprids på många olika vis, till exempel direkt mellan människor och djur eller indirekt via livsmedel och miljön. Därför måste vi alla hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. I samband med den Europeiska antibiotikadagen samt den internationella veckan World Antimicrobial Awareneness Week, vill vi lyfta SLU:s kompetens inom AMR-området.

Forskningen inom antimikrobiell resistens (AMR) bygger till stor del på ämnesområden som är starka vid SLU. Vi bidrar både genom sina forskningssamarbeten, och utvecklingsinsatser i låg- och medelinkomstländer, till en mer medicinskt rationell – och minskad – användning av antibiotika. 

Resistenta bakterier sprids på många olika vis, till exempel direkt mellan människor och djur eller indirekt via livsmedel och miljön. Därför måste vi alla hjälpas åt för att bromsa utvecklingen.

Ett axplock av SLU:s kompetens inom AMR-området kopplat till djur, natur/miljö, livsmedelssystem och fortlöpande miljöanalys

📊 Några exempel på forskningsprojekt och publikationer inom AMR-området. 

📓Rapporten "The Swedish experience" - a summary on the Swedish efforts towards a low and prudent use of antibiotics in animal production”.

📓 Policy briefen ”Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv”.

🎥 Seminariet ”Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö?” (i samband med SLU I Almedalen 2021, speltid ca 80 min.

🔗  AgriFoSe2030-programmet som knyter an till FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 2: “End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture”.

🎥 Titta på filmen med Ulf, professor inom epidemiologi, där han berättar mer om varför han är skeptisk till märkningen ”antibiotikafritt” kött (speltid 3:40 min). 

🎥 Titta på filmen med Magdalena Jacobson, professor inom grismedicin, där hon berättar mer om svensk djurhållning och varför det inte önskvärt med en helt antibiotikafri djuruppfödning (speltid 2:44 min).

🎥 Titta på filmen med Stefan där han berättar mer om sin forskning och varför det är en dålig idé att spola ner överbliven medicin i toaletten (speltid 2:30).