Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv

Senast ändrad: 24 maj 2023

I regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens 2020–2023 betonas att samverkan mellan staten, näringen och forskningen är nödvändig för ett gott smittläge och låg antibiotikaanvändning inom svensk djurproduktion. I denna policy brief rekommenderar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tre beslut som vi anser vara nödvändiga för att uppfylla målen i den nationella strategin och, på sikt, generera forskning med ett tydligt tvärsektoriellt One Health-perspektiv.