"The Swedish experience"- en sammanfattning av de svenska insatserna för en låg nivå och försiktig användning av antibiotika i djurproduktion

Senast ändrad: 22 februari 2023
Ett rapportomslag med veterinärer, foto.

SLU Framtidens djur natur och hälsas rapportserie, nummer 5. Här beskrivs det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar. Rapporten är skriven på engelska.

 

Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land i världen, användandet av antibiotika i djurfoder i tillväxtbefrämjande syfte. Idag är antibiotikabehandlingen av djur i Sverige den tredje lägsta i Europa. Den totala mängden till djur 2018 var, baserat på försäljningsdata, 10 042 kg aktiv substans. Detta kan jämföras med 1984, innan förbudet mot tillväxtbefrämjande antibiotika, då siffran låg på 53,4 ton.

Den låga antibiotikaanvändningen och det jämförelsevis fördelaktiga antibiotikaresistensläget i Sverige är resultatet av åratals samarbete mellan olika sektorer och ett hårt arbete med att förebygga sjukdomar och förbättra djurhälsan. Denna rapport beskriver kortfattat delar av det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar.