Om SLU Nätverk växtskydd

Senast ändrad: 05 juni 2024
Kvinna i röd mössa tittar på barr utomhus, foto.

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Nätverk växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Kontakt

E-postlista för växtskyddsforskning och nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår e-postlista om du vill få information om våra fortsatta aktiviteter inom området växtskydd. Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Växtskyddsforskning på SLU

Här ger vi en snabb överblick över SLU:s forskningsområden inom växtskydd.

Fakta:

Styrgrupp

Nätverket styrs av en kommittee med sex ledamöter från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Styrgruppen med två ledamöter från varje fakultet leder samordningsarbetet som omfattar forskning, grundutbildning, infrastruktur och samverkan med intressenter i samhället.

  • Anneli Lundkvist, ordförande, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
  • Laura Grenville-Briggs Didymus, vice-ordförande, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)
  • Jiasui Zhan, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
  • Malin Elfstrand, Fakulteten för skogsvetenskap (S)
  • Michelle Cleary, Fakulteten för skogsvetenskap (S)
  • Paul Becher, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Koordinator: Katja Fedrowitz