CV-sida

Sofia Wilhelmsson

Sofia Wilhelmsson
Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi.

Presentation

Jag är utbildad till agronom med inriktning mot husdjursvetenskap, disputerade 2022 och arbetar idag med forskning och undervisning.

Undervisning

Kursansvarig för kursen Djurmiljö som hålls inom programmet Etologi och djurskydd. 

Forskning

Min forskning handlar i huvudsak om relationer mellan människor och djur och välfärd hos lantbruksdjur. Med hjälp av tvärvetenskaplig och transdisciplinär forskningsmetodik vill jag öka kunskapen om hur vi kan förbättra för både människor och  djur inom lantbrukssektorn. År 2022 disputerade jag med avhandlingen There's no time to rush! - pigs’ and transport drivers’ welfare and interactions during slaughter transport, om svenska gristransportörers arbetsförhållanden, attityder och hanteringsmetoder, samt hur interaktioner mellan förare och grisar kan förbättras med hjälp av en utbildning. Det var ett tvärvetenskapligt projekt som genomfördes i samarbete med åkerier, gårdar, slakterier och forskare vid the University of Melbourne och Lunds universitet. Jag är också intresserad av ekologisk produktion och har tidigare forskat om bland annat djurvälfärd inom ekologisk kycklingproduktion.

Jag projektleder ProHand Pigs® SE, som går ut på att utveckla och implementera ett utbildningsprogram för djurskötare och djurtransportörer i Sverige. Projektet startade våren 2024 och drivs i nära samarbete mellan SLU, The University of Melbourne och Gård & Djurhälsan. 

Publikationer i urval

Senaste publikationen går att läsa här:

Training of transport drivers improves their handling of pigs during loading for transport to slaughter

Se längre ner på sidan för fler artiklar. 


Publikationslista: