CV-sida

Sofia Wilhelmsson

Sofia Wilhelmsson
Jag forskar vid Institutionen för tillämpad husdjurvetenskap och välfärd (THV), på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi i Skara. Min forskning handlar i huvudsak om relationer mellan människor och lantbrukets djur, och välfärd hos lantbruksdjur.

Presentation

Jag är utbildad till husdursagronom vid SLU. I juni 2022 försvarade jag min avhandling "There's no time to rush! - pigs’ and transport drivers’ welfare and interactions during slaughter transport". Det var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomfördes i samarbete med bland annat forskare vid the University of Melbourne och Lunds universitet. Avhandlingen handlar bland annat om svenska gristransportförares arbetsmiljö och fysiska belastning, interaktioner mellan förare och grisar vid pålastning, och hur utbildning av förarna påverkar deras hanteringsmetoder.

Jag har tidigare bland annat arbetat med djurvälfärd inom ekologisk kycklingproduktion och relationer mellan katter och deras ägare. 


Publikationslista: