ProHand Pigs® SE

Senast ändrad: 08 maj 2024
Gris luktar på människohand

Förbättrad djurhantering i svensk grisproduktion genom utveckling och implementering av ett utbildningsprogram för djurskötare och djurtransportörer.

Kvaliteten på interaktioner mellan människor och grisar påverkar grisarnas beteende, välfärd och produktivitet. Vi vet sedan tidigare att det finns tydliga samband mellan människors attityder gentemot grisar och de hanteringsmetoder som används, och att hårdhänt hantering skapar rädsla för människor och ökar stress hos grisar vilket leder till att de blir svåra att hantera. Den här typen av forskning ligger till grund för utbildningsprogrammet ProHand Pigs® som idag används med framgång i stor skala på Australien, Nya Zealand och i Kanada. I tidigare studier har man sett att utbildningsprogrammet förbättrar djurskötares hanteringsmetoder och i förlängningen grisarnas välfärd och produktivitet, och dessutom verkar det bidra till ökad arbetstillfredsställelse och minskad personalomsättning på gårdar. Resultat från ett nyligen avslutat svenskt forskningsprojekt visar att utbildningen även förbättrar hanteringsmetoder hos djurtransportörer som kör grisar till slakt.

Projektet drivs i nära samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, The University of Melbourne och Gård & Djurhälsan. Det övergripande syftet är att öka kompetensen på svenska grisgårdar och åkerier genom att implementera utbildningsprogrammet ProHand Pigs® SE. De specifika målen är att:

  • Anpassa utbildningsprogrammet ProHand Pigs® till personal på svenska gårdar, och utveckla en kompletterande del om hantering av grisar vid transport.
  • Kartlägga möjligheter till långsiktig finansiering och implementering av utbildningen.
  • Förankra och förbättra utbildningsmaterialet ProHand Pigs® SE, och utbilda moderatorer till gruppdiskussioner.
  • Utvärdera effekten av två utbildningsmodeller gällande attityder gentemot hantering av grisar.
  • Lansera och långsiktigt leverera utbildningsprogrammet ProHand Pig® SE till anställda på gårdar och åkerier.

Fakta:

Projektgrupp: (klicka på respektive namn för mer information)

Sofia Wilhelmsson, Projektledare, SLU (THV)

Paul H. Hemsworth, University of Melbourne, Animal Welfare Science Centre

Lauren Hemsworth, University of Melbourne, Animal Welfare Science Centre

Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan

Rebecka Westin, SLU (THV) samt Gård & Djurhälsan

 

Projektet finansieras med medel från forskningsrådet Formas (dnr 2023-02072) och startade våren 2024.

 

Läs mer i ämnet - relaterade publikationer i urval: