Svartvita kor i stall.
25 mar

Online

Webbinarium: Metoder för en hållbar animalieproduktion på gårdsnivå

En bild av Jude Capper som håller en föreläsning.

Hur implementerar vi hållbarhetsaspekter på gårdsnivå från gröda till ko? Lantbruket står inför stora utmaningar för att kunna producera hållbara livsmedel med mindre resurser och med minskade utsläpp av växthusgaser.

Hur möter vi dessa utmaningar samt konsumenternas ökade informationshunger? Och vilka verktyg och strategier kan vi använda i sociala medier för att bättre kommunicera de positiva aspekterna av animalieproduktion?

Välkommen till ett webbinarium med Dr. Jude L. Capper från Livestock Sustainability Consultancy. Jude pratar om hur vi kan implementera hållbara metoder på gårdsnivå inom områden som produktivitet, foder, djurhälsa och välfärd men också vikten av att social acceptans av jordbruksmetoder när vi strävar mot en mer hållbar produktion.

Dr. Jude L. Capper är forskare och fristående konsult inom hållbar animalieproduktion i Storbritannien. Målet med hennes verksamhet är att kommunicera vilka faktorer som påverkar hållbarheten inom animalieproduktion samt öka kunskapen och förståelsen om intressenter i hela livsmedelskedjan från lantbrukare till detaljhandel, beslutsfattare och konsumenter.

Läs mer om Jude Capper på bovidia.com>

Webbinariet hålls på engelska och spelas in. Vill du inte synas i inspelningen kan du hålla din kamera avstängd och anonymisera ditt namn.

Zoomlänk:

Meeting URL:

https://slu-se.zoom.us/j/62163872726

Meeting ID:

621 6387 2726

Passcode:

310269

 

Anmälan

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2021-03-25 10:00 - 12:00
Ort: Online
Mer information:

Om programmet:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 

 


Kontaktinformation