20
maj
Zoom, Online

Biologiska mångfaldens dag: Vi vill vara en del av lösningen - vill du?

seminarier, workshops |

Inför biologiska mångfaldens dag arrangerar vi ett webbinarium där vi presenterar de senaste forskningsrönen om biologisk mångfald och praktiska restaureringsprojekt i sötvattenekosystem som gynnar artrikedom, samt diskuterar möjliga lösningar framåt.

Jordens artrikedom är helt beroende av vatten. Biologisk mångfald - variationen i gener, arter och ekosystem - lyfts allt oftare som lösningen för många av nutidens stora globala utmaningar. Samtidigt är osäker tillgång till rent vatten och artutrotning några av de allvarligaste riskerna mot människors hälsa och levnadsvillkor. Inför biologiska mångfaldens dag arrangerar vi ett webbinarium den 20e maj där vi presenterar de senaste forskningsrönen om biologisk mångfald och praktiska restaureringsprojekt i sötvattenekosystem som gynnar artrikedom, samt diskuterar möjliga lösningar framåt. Vår första talare Sara Bergek kommer även att presentera rapporten Klimatförändringar och biologisk mångfald - Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet!

Fakta
Tid: 2021-05-20 14:00 - 15:30
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SIWI SWH, SLU Vattenforum, SLU Global, WWF
Program

Keynote speaker:
Hur påverkas biodiversiteten i våra vatten av klimatförändringarna?

Sara Bergek, Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU

Fallstudier:
-    SLU:s förslag för hur biodiversitet och ekosystemtjänster kan inkluderas i Sida’s kommande strategi | Jens Olsson, Koordinator, SLU Vattenforum 
-    Assessing the benefits of river habitat restoration for biodiversity 
(hålls på engelska)

Brendan Mckie, Universitetslektor vid Institutionen för vatten och miljö, SLU 
-    (Re)creating wetlands to safeguard biodiversity and improve water quality – engaging landowners in a catchment area approach (hålls på engelska)
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, Sötvattenexpert, WWF Finland 

Gruppdiskussioner
-    Biodiversitet i svensk vattenförvaltning
-    Kunskapsluckor / Internationella perspektiv
-    Ekonomiska perspektiv på biodiversitet