25 nov

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Odour-mediated host seeking and discrimination in mosquitoes: chemistry, neurobiology and behaviour

disputationer |

Annika Hinze försvarar sin avhandling “Odour-mediated host seeking and discrimination in mosquitoes: chemistry, neurobiology and behaviour”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025