13 dec

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Phylogenetic studies of Elymus s.s. L. (Poaceae): plant systematics as a prerequisite for efficient conservation and utilization

disputationer |

Jonatan Leo, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling “Phylogenetic studies of Elymus s.s. L. (Poaceae): plant systematics as a prerequisite for efficient conservation and utilization”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25