9 dec

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Genome editing of oilseed species by CRISPR/Cas9 for trait improvement

disputationer |

Sjur Sandgrind, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling “Genome editing of oilseed species by CRISPR/Cas9 for trait improvement”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25